Print

Далівський університет виступає проти насильства

 

На кафедрі психології філософського факультету Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля пройшов науково-практичний семінар «Соціально-психологічні проблеми насилля в сучасному суспільстві».

В Україні, за експертними оцінками, кожна третя жінка зазнає насилля з боку свого чоловіка або партнера, 90% постраждалих від насилля в сім’ї – це жінки. Іноді гендерні проблеми пов’язують тільки з жінками, але це не зовсім так. В сучасному суспільстві як жінки так і чоловіки можуть стати жертвами різних видів насилля. Але більше всього від насилля в сім’ях страждають діти. Вони виростають агресивними і ведуть себе аналогічно в своїх сім’ях. Традиційно виділяють чотири основних види насилля – фізичне, сексуальне, психологічне та економічне. Всі ці види дуже тісно поєднані між собою і наслідки від них однаково шкідливі, як для здоров’я людини, так і для її самооцінки.

Кафедра психології не залишилась осторонь від цього актуального на сьогоднішній день питання. Ініціаторами проведення науково-практичного семінару виступили викладачі кафедри психології. Кандидат філософських наук доцент Світлана Іванова одна з перших на кафедрі почала займатися проблемами гендерної психології, а саме особливостями презентації образу жінки в засобах масової інформації. В темі дисертаційного дослідження кандидата психологічних наук доцента Ольги Літвінової також виступили саме гендерні проблеми. Вона постійно розширює ці питання, викладаючи студентам дисципліну «Гендерна психологія». Асистент кафедри психології, керівник волонтерського загону «Інсайт» Олена Козаченко займається проблемами допомоги дітям, які зазнали насилля.

Активну участь у роботі семінару взяли близько 30 майбутніх психологів. Студенти в своїх доповідях підіймали різноманітні питання: «Проблеми фізичного і психологічного насилля над дітьми», «Історико-культурний аналіз проблеми гендерного насилля», «Проблеми економічного насилля в сучасному суспільстві», «Соціально-психологічні прояви наслідків насилля», «Гендерний розподіл у сім’ях та соціально-трудові відносини», «Трансляція насилля в засобах масової інформації», «Проблема психологічного насилля над чоловіками».

На науковий семінар було запрошено директора Луганського обласного ресурсного гендерного центру, керівника обласного комунального закладу «Луганський обласний центр роботи з жінками», координатора лекторської групи Міжнародного правозахисного центру «Ла – Страда Україна» Людмилу Горват. Вона ознайомила викладачів і студентів кафедри з основними напрямами роботи центрів, запропонувала співробітництво із заохоченням студентів до участі в обласному конкурсі науково-дослідних робіт з гендерної проблематики. Людмила Прокопівна розповіла про такий напрямок роботи центру як протидія торгівлі людьми, бо за даними ООН Україна признана країною, що постачає, транзитує та використовує «живий товар».

Директор центру «Чоловіки проти насилля» Валерій Архіпов розповів про проблеми гендерного насилля над чоловіками, відмітив вплив засобів масової інформації, а саме реклами, на психологічний стан людини. Валерій Іванович був дуже вдячний за запрошення на семінар, за конструктивне спілкування, за те, що кафедрою психології Далівського університету було поставлено на обговорення важливе питання для сучасного українського суспільства та всесвіту загалом.

На семінарі було представлено результати психологічного дослідження щодо соціально-психологічних аспектів відношення чоловіків і жінок до проблеми насилля, визначено вплив соціальних стереотипів на сприйняття образу жінки, а також проблема емоційного насилля в педагогічній діяльності.

Наприкінці засідання було розроблено рекомендації, в яких зазначалась необхідність створення на базі науково-психологічної лабораторії консультаційного центру щодо надання постійної психологічної допомоги і реабілітації жертв насилля.