Print

Далівський університет визнано найкращим в Україні за якістю підготовки фахівців

 

 На ІІІ Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти – 2012» Східноукраїнський національній університет імені Володимира Даля отримав Диплом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та Національної академії педагогічних наук України за активну роботу з модернізації системи освіти, а в номінації «Діяльність вищого навчального закладу з підвищення якості підготовки фахівців» був нагороджений Золотою медаллю.

На відкритті виставки Міністр освіти і науки, молоді та спорту України Дмитро Табачник підкреслив, що сьогодні головними пріоритетами в модернізації освітянської галузі є впровадження в навчально-виховний процес нових методик, інноваційних технологій та електронних засобів навчання. Поєднання цих факторів допомагає підвищувати якість освіти, готувати нові покоління конкурентоздатних фахівців, гідно представляти Україну поза межами держави.

На виставці близько 700 навчальних закладів усіх рівнів акредитації та організацій, у тому числі 150 університетів, презентували найкращі досягнення педагогічних і наукових колективів, інновації у навчанні та вихованні молоді, досвід практичної роботи. Далівський університет представив новітні технології та методики навчання, напрацювання в області компетентнісного підходу в освітній діяльності, зокрема, в розробці національних стандартів та змісту освіти.

Також слід зазначити, що кафедри управління проектами та прикладної статистики, психології, соціальної та практичної психології, економічної кібернетики, адміністрування, практики іноземних мов, а також ряд викладачів СНУ ім. В. Даля були відзначені почесними дипломами виставки.