Print

Далівський університет заповнить потребу регіонально-господарського комплексу в магістрах за спеціальністю «Швейні вироби»

 

З 2011-2012 навчального року в Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля студенти зможуть отримати освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» за спеціальністю 8.091801 «Швейні вироби». На сьогодні підготовку таких магістрів у Східно-Південному регіоні не готує жоден вищий навчальний заклад, а потреби бізнес-середовища в галузі легкої промисловості і навчальних закладів I-III рівня акредитації безперервно зростають.

 Відкриття нового рівня підготовки фахівців у СНУ ім. Даля дозволить об’єктивно забезпечити зростаючі потреби регіонально-господарського комплексу у спеціалістах відповідної кваліфікації, сприятиме інтеграції регіону у державні процеси й економічному зростанню країни в цілому, а також забезпечить потреби навчальних закладів у викладачах освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр». Магістранти можуть працювати в будь-якій галузі легкої промисловості і будуть забезпечувати поєднання основних функцій науково-технічного процесу в єдиний бізнес-процес. У Далівський університет звертаються керівники багатьох підприємств із замовленнями на підготовку фахівців такого рівня.

«В умовах ринкової економіки майстер повинен не тільки мати ґрунтовні базові знання з обраної професії, а й уміти самостійно оновлювати їх, виконувати творчий пошук, приймати нестандартні рішення, – розповіла завідувачка кафедрою «Легкої і харчової промисловості» СНУ ім.. В. Даля доцент Інна Дейнека. – З підвищенням вимог до якості підготовки сучасних професіоналів виникає потреба в підвищенні загального інженерного рівня спеціаліста легкої промисловості».

Ряд підприємств легкої промисловості різних форм власності Східно-Південного регіону потребує фахівців-дослідників, керівників підприємств, керівників науково- технічних відділів. Крім того, в регіоні є навчальні заклади I-III рівня акредитації, які випускають фахівців легкої промисловості і мають потребу у викладачах освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр».

Кафедра «Легкої і харчової промисловості» має всю необхідну науково-технічну базу для підготовки висококваліфікованих магістрів «швейних виробів»: практичні та лабораторні заняття студентів за окремими дисциплінами проводяться у спеціально обладнаних навчальних лабораторіях (наприклад, в лабораторії технології та конструювання швейних виробів) та безпосередньо на виробничих ділянках цехів на філіях кафедр (наприклад, при ЗАТ Луганська швейна фірма «Глорія-Джинс» і ЗАТ «Фірма «Грація»). Найбільш талановиті та здібні студенти мають можливість підвищити рівень своєї професійно-практичної підготовки в Студентському Будинку Моделей, в який входять проектно-конструкторська група і школа моделей. На кафедрі ведеться в рамках господарського договору розробка спеціального одягу для пожежних з НЦП «Індекс».

 Підготувала: Наталія Вергуненко