Print

Далівці беруть участь у археологічній експедиції

 

Вже п’ятий тиждень триває археологічна експедиція, учасниками якої є студенти спеціальності 032 (Історія та археологія) юридичного факультету СНУ ім. В. Даля, а також представники інших спеціальностей, які цікавляться історією Луганщини.

Експедиція проходить під керівництвом завідувача Східноукраїнської філії Інституту археології НАН України, професора кафедри всесвітньої історії та історії України Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, доктора історичних наук Юрія Бровендера.

Під час розкопок отримано багато матеріалів бронзової доби (30 – 13 ст. до н.е.), які істотно доповнюють уявлення про цей неймовірно цікавий історичний період.

Підняти давню історії Луганщини до рівня її справжньої значущості, зробити її надбанням не тільки вузького кола спеціалістів, але й (через кожну окрему людину) культурною й духовною складовою сучасного співтовариства, – основне завдання, яке стоїть перед сучасними, а також майбутніми істориками та археологами Луганщини.