Print

Далівці демонструють відмінні знання іноземної мови

 

На кафедрі іноземних мов Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля відбулася традиційна студентська науково-практична конференція «SCIENCE LOOKS AHEAD» (Наука дивиться вперед). Цікаво перш за все те, що кафедра не є випускаючою, тож доповідачі — студенти різних курсів та напрямів підготовки, які не вивчають іноземні мови як профілюючі.

Конференція зібрала близько ста далівців та членів обласної секції англійської мови Малої академії наук України, які щиро полюбляють іноземну мову та не втратили цікавості до подій у науковому світі. Доповіді підготовлені і викладені виключно англійською, німецькою та французькою мовами. Оскільки кафедра розвиває знання іноземної мови студентів різних спеціальностей, теми доповідей охоплювали історичну, технічну, філологічну, психологічну та соціальну тематику.

“Дуже важливо, що текстову складову кожної доповіді доповнювали яскраві мультимедійні презентації, що ілюстрували викладені факти і події, – відзначив завідувач кафедри іноземних мов Володимир Краснопольський. – Студенти продемонстрували високий рівень володіння іноземною мовою та персональним комп’ютером, що на сьогодні входить до компетентністної моделі сучасного фахівця будь-якого напряму підготовки”.

За підсумками конференції визначили кращих доповідачів у трьох номінаціях: “науковість” (студент другого курсу філологічного факультету Павло Аветисян), “актуальність” (студентка третього курсу факультету управління економікою Анна Борзенко), “краща презентація доповіді” (студентка другого курсу філологічного факультету Катерина Мєдкова та слухач Малої академії наук Анна Аксьонова). Учасники відзначені дипломами та грамотами.