Print

Далівці мають on-line доступ до унікального обладнання для 3D моделювання

 

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля підписав угоду з кафедрою литва Магдебурзького Університету імені Отто-фон-Гюріке для проведення науково-дослідних робіт з комп’ютерного моделювання процесів литва і матеріалознавства в режимі онлайн через інтернет на обладнанні вартістю 500 тисяч євро.

Основними компонентами обладнання є 3D сканер та два 3D принтери (різного формату). Система працює наступним чином: інформація про об’єкт потрапляє до комп’ютера за допомогою ручного сканера, після в комп’ютері проходить аналіз об’єкту та створення його тривимірної цифрової моделі. Потім принтер відповідного розміру друкує готову 3D модель виробу (литівку). Студенти Далівського університету зможуть користуватися цією системою через мережу Інтернет.

Обладнання є унікальним, аналогів якому нема в Україні. Сьогодні 3D сканери широко застосовуються для реверс-інжинірингу виробів складної форми, яку важко виміряти стандартними засобами. Також, на відміну від координатно-вимірювальних машин, 3D сканер дозволяє отримати поверхню об’єкта цілком, а не окремі її точки. За його допомогою можна не тільки проводити повне копіювання форми об’єктів, а створювати макети  виробів для подальшого виробництва. 

Підписана угода – ще один крок на шляху плідного співробітництва університетів, що почалось у 2005 році. Тоді першою ластівкою стала співпраця з професором Рюдігером Бером (він, до речі, більше двадцяти років тому закінчив з відзнакою тоді ще Луганський машинобудівний інститут (зараз СНУ ім. В.Даля). Співробітництво кафедр різних країн почалось з роботи над удосконаленням підготовки університетами інженерних та педагогічних кадрів, проведенням наукових досліджень колективами лабораторій вузів. Сьогодні налагоджено сумісне керівництво докторантами (професор Гутько Ю.І. та професор Рюдегер Бер), що навчаються у Магдебурзькому університеті. Вже відбулося декілька захистів.

На початку 2010 року світ побачив спільний підручник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля та Магдебурзького університету імені Отто-фон-Гюрике – «Виробництво виливків», що став лауреатом національного конкурсу серед підручників, навчальних посібників, художніх виробів та наукових докладів молодих спеціалістів «Литво-прогрес».

 

Підготувала: Галина Щербак

 

На фото: доктор Бем показує обладнання, а саме 3D сканер (він тримає в руках). Підписання угоди: проф. Рюдігер Бер, проф. Олександр Голубенко, проф. Валерій Дядичев.