Print

Далівці обговорили актуальні питання виховної роботи

 

У Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля (м.Сєвєродонецьк) відбувся семінар-тренінг для заступників директорів інститутів і деканів факультетів з виховної роботи та кураторів академічних груп університету щодо нових форм виховної роботи.
Проректор з науково-педагогічної роботи професор Галина Петрівна Щедрова зазначила, що умови, в яких розпочав навчальний рік Далівський університет, вимагають від професорсько-викладацького складу гнучкості та підвищеної уваги до студентів, врахування ґрунтовних традицій проведення виховної роботи, що склалися у виші в попередні роки, та поєднання їх з вимогами дистанційної форми навчання. Виховна робота у цей час залишається вкрай необхідною, адже сучасні зміни в системі вищої освіти і суспільні трансформації повинні супроводжуватися адаптацією студентів до цих умов.
На семінарі Галина Петрівна розкрила модерні форми спілкування. Також було відзначено, що ідеалом виховання вищої школи залишається гармонійно розвинута, високоосвічена, соціально активна і національно свідома людина, що наділена глибокою громадською відповідальністю, здоровими інтелектуально-творчими, фізичними і духовними якостями.
Доцент кафедри соціальної та практичної психології Ольга Миколаївна Задорожна акцентувала увагу на особливостях ситуації, в якій опинилися студенти та викладачі університету. Ця ситуація характеризується як екстремальна, що викликає певний психологічний дискомфорт. В таких умовах робота кураторів набуває нового змісту. Зокрема, наголошується на необхідності більш тісного зв’язку викладача зі студентським колективом, що, перш за все, потребує нових форм спілкування, у тому числі із залученням сучасних засобів зв’язку.
У живій дискусії кураторів, які взяли участь у семінарі, зазначалося, що адекватно побудована інформаційна кампанія в соціальних мережах здатна налагодити постійний зв’язок між куратором та його групою у зручний для кожного час та у зручному місці. Адже за даними Інтернет Асоціації України у 2014 р. доступ до Інтернету має 50 % мешканців України віком від 15 років і старше, а найактивнішими користувачами мережі є молодь (в Інтернет щоденно заходять 70 % людей у віці 16-19 років). Це також сприятиме активному запровадженню дистанційних технологій навчання, допоможе студенту бути в курсі останніх подій в університеті, отримувати відповіді в режимі он-лайн та необхідну психологічну допомогу.
Надалі семінари-тренінги кураторів у СНУ ім.В.Даля будуть проводитися на систематичній основі.