Print

Далівці обговорили проблеми насильства в сучасному суспільстві

 

На кафедрі психології Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля на честь 60-річчя проголошення Дня захисту прав людини та на підтримку Всеукраїнської акції «16 днів боротьби з гендерним насильством» відбулася ІІ науково-практична конференція «Соціально-психологічні проблеми насильства в сучасному суспільстві».

Проблема насильства в усі часи була досить актуальною. Поняття «насильство» є елементом термінологічного апарату цілого ряду наукових дисциплін: філософії, соціології, психології, політології, кримінології тощо. Виділення насильства в самостійну соціально-психологічної проблему свідчить як про її актуальність, так і про необхідність розроблення системи профілактичних та корекційних методів, спрямованих на її рішення. Однак на цьому шляху існує ряд перешкод: це і відсутність чіткої наукової термінології насильства, недостатність інформації про причини, види і ступені поширення насильства, а також недосконалість законодавчої бази, недостатньо активна позиція державної влади і компетентних органів по відношенню до даної проблеми. Відповідно до Загальної Декларації прав людини, всі люди мають право на життя без насильства незалежно від віку, статі, релігійних та інших переконань.

Саме під цим гаслом і пройшла науково-практична конференція. «У минулому році, кафедра провела перший науково-практичний семінар з проблематики насильства в сучасному суспільстві, – сказала у вступному слові завідуюча кафедрою психології професор Вікторія Третьяченко. – Тема була піднята актуальна, велика кількість студентів виявили бажання взяти активну участь, готували виступи, презентації. Тема насильства є основою для написання багатьох дипломних робіт наших студентів. Тому ми вирішили проводити цей захід щороку. Якщо сучасна молодь буде знати психологічні наслідки насильства, стане інформувати про це своїх друзів, близьких людей, можливо, відсоток дітей, які піддаються жорстокій поведінки з боку батьків, спільними зусиллями зможемо знизити, а, отже, психологічно виростити здорове покоління».

На конференцію були запрошені практичні психологи, які стикаються з наслідками насильствами у своїй роботі. Вони поділилися досвідом проведення психокорекційної роботи з жертвами насильства в сім’ї. Активну участь у конференції взяли студенти-психологи. Теми, які вони обрали, були найрізноманітніші – це і насильство над жінками, які постраждали від торгівлі людьми; і проблема насильства над дітьми: вдома, у школі, на вулиці; і особливості впливу насильства з боку чоловіка на емоційний стан жінки; і така мало вивчена проблема, як особливості ставлення суспільства до осіб з порушеннями гендерної ідентичності.

Організатори науково-практичного семінару – доцент кафедри психології Ольга Литвинова та асистент кафедри Олена Козаченко висловили надію на те, що даний захід стане традиційним. Зусиллями викладачів і студентів кафедри психології планується проведення експериментальних досліджень ставлення студентів Далівського університету до проблеми насильства. Також намічається конкурс студентських робіт з даної проблематики.

«Хочеться вірити в те, що завдяки нашим спільним зусиллям насильства стане з одного боку менше, а з іншого – ми навчимося конструктивним способом протистояти йому», – зазначила доцент кафедри психології Ольга Литвинова.

Нагадаємо, що 10 грудня 1950 Генеральна Асамблея ООН запропонувала всім державам і зацікавленим організаціям відзначати цей день як День захисту прав людини. Цей день знаменує річницю прийняття Асамблеєю Загальної декларації прав людини 1948 року.

 Підготувала: Наталія Вергуненко