Print

Далівці обговорили питання академічної доброчесності

 

Команда Аналітичного центру Східноукраїнського національного університету мені Володимира Даля  у складі доцентки Ольги Маслош, доцентки Олени Овєчкіної, ст. викладачів Марини Касаткіної, Артура Луговського (кафедра економіки і підприємництва), доцентки Ольги Захарової (кафедра фармації, виробництва і технологій) провела зустріч зі здобувачами вищої освіти спеціальностей 051 «Економіка» (за освітніми ступенями бакалавр, магістр,  доктор філософії), 076& «Підприємництво, торгівля  та біржова діяльність» (за освітніми ступенями бакалавр), 226 «Фармація. Промислова фармація» (за освітнім ступенем бакалавр). 

На зустрічі були обговорені актуальні питання академічної доброчесності всіх учасників освітнього процесу.

Вся інформація була розподілена на 4 блоки: визначення академічної доброчесності на законодавчому рівні та її етичні аспекти (доц. Ольга Захарова), прояви академічної недоброчесності в освітньому середовищі (доц. Олена Овєчкіна), види плагіату, рекомендації щодо його попередження, система запобігання плагіату в СНУ ім. В. Даля (ст. викладач Марина Касаткіна), академічна відповідальність викладачів та питання об’єктивності оцінювання результатів навчання (доц. Ольга Маслош).

Проведена зустріч стала першим кроком в роботі новоствореного Аналітичного центру СНУ ім. В. Даля з питань популяризації принципів академічної доброчесності в науково-освітньому середовищі.


✅ Долучайтесь до далівської спільноти на офіційних каналах комунікації університету snu.edu.ua:

Твій шлях до успіху починається тут!