Print

Далівці обговорили шляхи підвищення інвестиційної та інноваційної привабливості туризму на Луганщині

 

Кафедра туризму і готельного господарства Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля спільно з Обласною державною адміністрацією Луганської області, Управлінням культури і туризму, Інститутом економіко-правових досліджень та Луганською обласною науковою бібліотекою ім. М. Горького провели засідання щорічного круглого столу з проблем розвитку туризму. Темою п’ятого круглого столу піднімалися питання перспектив і пріоритетів соціально-економічного розвитку регіону в умовах міжнародної інтеграції.

   Учасники повідомили про результати досліджень проблем туризму в Україні та Луганській області, зокрема, у сферах інноваційного, інвестиційного та соціально-економічного розвитку регіону, обговорили перспективи розвитку рекреаційно-туристичного комплексу та підвищення конкурентоспроможності туристичного підприємства. Ознайомилися з новими навчальними розробками у професійній підготовці фахівців для туристичної галузі. Наприклад, Наталія Свиридова презентувала навчальний посібник «Управління регіональним розвитком туризму», в якому представлено науково-методичні рекомендації щодо розробки програми розвитку туризму регіону.

Особливий інтерес викликала у присутніх представників туристичних фірм розробка Науково-дослідного інституту прикладної екології Далівського університету зі створення рекреаційно-екологічного центру «Формування екологічно чистих територій екопоселень».

«Внутрішній туризм – це могутня область, яка має великий вплив на соціально-економічну стійкість території, – розповіла завідувачка кафедрою туризму і готельного господарства СНУ ім. В. Даля доктор економічних наук Наталія Свиридова. – Ідея створення тематичного круглого столу з питань туризму виник, коли виявилося, що у нас в регіоні не існує елементарного забезпечення для її розвитку: програми розвитку туризму в Луганській області, а також інформаційної бази та чітких статистичних даних з туристично-рекреаційного потенціалу області. Тому п’ять років тому ми вперше зібралися для обговорення цих питань і вироблення рекомендацій. Наприклад, перше, з чого нам необхідно почати – з підняття іміджу регіону. Для цього потрібно надавати якомога більше інформації на заходах, у ЗМІ, проводити рекламну агітацію. І, звичайно, необхідно розробити програму розвитку туризму ».

   Нагадаємо, що круглий стіл з розвитку туризму в Луганській області проходить з ініціативи кафедри туризму та готельного господарства Далівського університету, яка готує кваліфікованих фахівців вже шість років. Варто відзначити значний внесок кафедри в розвиток туристичної галузі Луганщини. Наприклад, спільно з обласною адміністрацією вона сприяє створенню науково-методичної бази, оскільки для забезпечення розвитку будь-якої галузі або системи потрібно мати інформаційну базу.

Два роки тому викладач кафедри асистент Андрій Лохматов брав участь у розробці першого в Луганській області «Статистичного бюлетеня туризму на Луганщині 2001-2006 рр..». У бюлетені містяться повні відомості про розвиток галузі за певний період часу з графіками, діаграмами, таблицями. Настільки повної інформації про розвиток туризму раніше не було.

Крім того, на кафедрі ведеться цілий ряд робіт зі створення туристичної привабливості регіону. Це і різні заходи за участю студентів у всеукраїнських та міжнародних семінарах, конкурсах, де презентуються екскурсії по Луганській області. У цьому році студентки кафедри в обласному конкурсі на кращу студентську науково-дослідницьку роботу з краєзнавства зайняли призові місця (Мілена Бичкова – I місце, а Марія Думіна – III). А ще дві студентки їздили влітку на стажування до Латвії і Португалії в рамках участі в міжнародному проекті.

   Затребуваність у випускниках кафедри – фахівців в туристичному і готельному бізнесі – очевидна. У 2009 році відбувся перший випуск фахівців. З них чотири людини працюють у двох великих туристичних корпораціях столиці. Одна випускниця виїхала до Німеччини. Краща випускниця залишилася на кафедрі і продовжує навчання в аспірантурі. Решта працюють за фахом у туристичних фірмах та готелях в регіоні. Туристичні фірми вже зараз пропонують роботу майбутнім фахівцям. Такий показник працевлаштування дозволяє усвідомити необхідність туристичної галузі в кваліфікованих фахівцях.

 Підготувала: Наталія Вергуненко