Print

Далівці перші в Україні почнуть читати дисципліну «Управління знаннями та інтелектуальна власність»

 

На кафедрі «Управління проектами та прикладна статистика» факультету інноваційної економіки і кібернетики Східноукраїнського національного університету імені В. Даля в рамках експериментальної програми вводять в програму навчальну дисципліну «Управління знаннями та інтелектуальна власність».

Співробітники кафедри взяли участь у Всесоюзній конференції з проблеми підготовки фахівців в області управління інноваційною діяльністю, інтелектуальною власністю і консолідованої інформації, яка проходила в Києві. У ході обговорення зазначеної теми з ініціативи представників Далівського університету було піднято питання про необхідність перегляду змісту дисципліни «Інтелектуальна власність», яка є обов’язковою в Україні для читання на всіх програмах з підготовки фахівців і магістрів. Для цього кафедра має всі передумови. Щоб довести свої потенційні здібності, співробітники кафедри взяли участь відбірковому конкурсі, організаторами якого виступив швейцарсько-український проект DESPRO. У рамках програми «Підтримка децентралізації України» був проведений семінар-тренінг на тему «Управління знаннями». З 75 претендентів докторів і доцентів з усіх регіонів країни було відібрано 25 чоловік, серед яких двоє – представники кафедри «Управління проектами та прикладна статистика».

«Ми перейшли в епоху економічних знань, в якій чільним стає інтелект, знання, – стверджує завідувач кафедрою доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Валентин Рач. – І щоб впевнено відчувати себе в цьому економічному просторі, студенти повинні мати уявлення про поняття економічних знань. Фахівцю необхідно володіти інформацією про те, як розпорядитися своєю інтелектуальною власністю від ідеї її створення до комерціалізації. Саме тому в Києві прийняли рішення підтримати нашу ініціативу: звернутися до керівництва СНУ ім. В. Даля з пропозицією внести зміни в навчальній програмі і в якості експерименту прочитати дисципліну «Управління знаннями та інтелектуальна власність» обсягом у 72 години. Ми перші в Україні, хто буде так масштабно викладати цю дисципліну ».

Завідувач кафедрою доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Валентин Рач та викладацький склад зробили чимало кроків на шляху до реалізації своїх планів. В результаті пілотного проекту планується також розробити підручник з даної дисципліни.


Підготувала Зоя Шаповалова