Print

Далівці підвищили командну ефективність

 

У Програмі розвитку лідерства вищої світи України «Академія змін» взяла участь команда Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. До її складу увійшли ректор вишу професор Ольга Поркуян, проректор з науково–педагогічної роботи та міжнародної діяльності Олександр Рязанцев, декан филологічного факультету доцент Ольга Крсек, доцент кафедри іноземних мов та професійної комунікації Тетяна Модестова, студентка 2 курсу спеціальності переклад филологічного факультету Рената Мехрабова.

В межах реалізації програми з розвитку лідерського потенціалу Академія змін мала декілька основних завдань. По-перше, допомогти учасникам реалізувати стратегічно важливі ініціативи змін за допомогою креативності та командної роботи, допомогти розширити спроможності до лідерства і змін серед людей, установ і в системі вищої освіти України загалом на довгострокову перспективу. По-друге, підтримати творчу роботу у співробітництві, використовуючи різні погляди та досвід. І нарешті, дозволити ризикувати в безпечному середовищі, перейти від дивергентного до конвергентного мислення.

В перший день тренінгу увага учасників була спрямована на той факт, що всі проектні команди мають перед собою унікальні виклики. Учасники мали опрацювати особисті відмінності, знайти сильні сторони, збалансувати обов’язки перед проектом відповідно до вимог щоденної роботи, забезпечити належне залучення колег і зацікавлених сторін, а також навчитися підтримувати бажані зміни. Саме тому, команда СНУ ім. В. Даля звернулася до інструменту командної дискусії в контексті обговорення профілів особистості і стилів мислення, а також особистих уподобань. В результаті було визначено, що коли люди стають частиною команди, вони приєднуються до неї сповненими суперечливих емоцій — хвилювання, занепокоєння, вірності власним відділам чи професіям, нервового очікування успіху проекту. Якщо такий стан залишити без догляду, це може завадити ефективності команди. З метою попередження розвитку негативної динаміки команда університету присвятила достатню кількість часу обговоренню персональної ідентичності в команді та відносин учасників команди.

З метою закріплення досягнень узгоджене бачення проекту було проілюстровано. Метою було залучити всіх членів команди до побудови креативної візуалізації спільного розуміння команди, проекту, університету у відповідному контексті. Робота команди була сфокусована на учасниках: проектній команді, учасниках з установи, ширших стейкхолдерах, на яких вплине проект або які зацікавлені в його результаті; їхніх зв’язках, мотивації для залучення до проекту. В результаті було виготовлено візуалізацію, яка пояснює проект, залучених до нього людей і тих, на кого він впливає, для колег, які нічого про нього не знають.

Впродовж другого дня тренінгу команда університету спробувала деякі креативні методи вирішення проблем. Одним із запропонованих завдань було підібрати асоціації до слів. Зазначена техніка була корисною з точки зору дослідження викликів з якими стикається проект та визначення потенційних шляхів їх вирішення. Інший підхід – «Світове кафе» — базувалося на створенні живої мережі конструктивного діалогу навколо питань, що мають значення. Під час виконання завдання кожна команда визначала одне важливе питання; а один з учасників команди був модератором дискусії цього питання навколо столу. Відвідувачі столу просили роз’яснень, перевіряли припущення, пропонували рішення, ділилися досвідом, контактами, прикладами та писали або малювали їх на спеціальні скатертині. Приймаючи участь у зазначеному заході команда отримала здатність ідентифікувати той виклик, який вона вважає основним чи найбільшим, та низку шляхів задля його подолання.

Останній день був присвячений дослідженню методів впливу. Команда навчалася тому, як передавати короткі важливі повідомлення ключовим учасникам проекту, а також, як привернути їх увагу для того, щоб вони захотіли продовжити спілкування. Було визначено, що задля досягнення успіху потрібно враховувати особливості сприйняття інформації співрозмовником, його ставлення, мотиви, почуття, цінності, мову, тощо.

Таким чином, головною рисою цього етапу було створити платформу для обміну ідеями та досвідом. Обговорення проводилося відкрито і без оціночних суджень. Взаємодія проходила в атмосфері взаємоповаги, підтримки і заохочення, де учасники ставилися один до одного з довірою та повагою.

20160630liderstvo2