Print

Далівці проходять спецкурс з управління багатоквартирними будинками

 

На кафедрі будівництва, урбаністки та просторового планування навчально-наукового інституту транспорту і логістики СНУ ім. В. Даля студенти третього курсу групи МБГ-16д вивчають новий спецкурс «Управління багатоквартирним будинком», який проводиться за участю Лідії Ковальчук – голови об'єднання співвласників багатоквартирного будинку (м. Одеса), викладача Одеської академії архітектури і будівництва.

Студенти онлайн слухають, аналізують та вивчають такі теми:

  • Право власності та особливості його здійснення в багатоквартирному будинку
  • Форми управління багатоквартирним будинком
  • Управління багатоквартирним будинком об'єднанням співвласників багатоквартирного будинку
  • Управитель і послуга, що надається ним, з управління багатоквартирним будинком
  • Комунальні послуги за новим Законом України «Про житлово-комунальні послуги»