Print

Далівці пройшли перший тренінг від програми Британської Ради

 

Представники Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля взяли участь у вступному тренінгу «Центр розвитку» за Програмою розвитку лідерського потенціалу університетів України від Британської Ради, Інституту вищої освіти НАПН України та Фундації лідерства у вищій освіті Великої Британії.

За три дні далівська команда відвідала тринадцять сесій, на яких були розглянуті такі ключові питання, як аналіз PESTLE, SWOT-аналіз та SWOT прогресії проектів, ролі та обов’язки в проекті, рефлексивна практика, моделювання поведінки, командні ролі, перспективи керівництва та управління, творчість і творче мислення, мова команд, стилі зв’язку, стилі мислення, емоційні реакції, командне та індивідуальне відображення, розуміння особистості та її стилів мислення тощо. Всі ці питання розглядалися за допомогою лекцій, командних вправ, мозкового штурму, моделювання, опитування, та обговрення.

Подальша участь у програмі протягом 2016-2017 років передбачає командні тренінги, розробку та реалізацію власного проекту університету за тематикою програми, візит до університета-партнера у Сполученому Королівстві та презентацію результатів реалізації проекту. Більш детальна інформація про програму розміщується на сайтах Інституту вищої освіти НАПН України та Британської Ради в Україні.

Нагадаємо, що СНУ ім. В. Даля ввійшов до дванадцятки учасників першого циклу Програми розвитку лідерського потенціалу університетів України у 2016 році. Університет подав заявку для участі у програмі, запропонував проект «Розвиток лідерського потенціалу та формування системи управління змінами в діяльності переміщеного університету». Оскільки СНУ ім. В. Даля був одним з ініціаторів об’єднання переміщених університетів Луганської та Донецької областей, він має на меті впровадження в регіоні сучасних освітніх технологій, сприяння інтеграції вищої освіти регіону в Європейський освітній простір, долучення до освітніх стандартів Сполученого Королівства. Тим самим, завдяки нарощуванню свого лідерського потенціалу, виш буде здатний нівелювати вплив негативних зовнішніх чинників та забезпечити впровадження інноваційних змін як у СНУ ім. В. Даля, так і в інших переміщених ЗВО.