Print

Далівці провели конференцію трудового колективу

 

У Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля вперше під керівництвом новообраного ректора професора Ольги Поркуян відбулася конференція трудового колективу університету.  В ній взяли участь понад 250 викладачів, співробітників та студентів, обраних делегатами від своїх інститутів, факультетів, кафедр та структурних підрозділів.

На загальних зборах далівцями було розглянуто декілька питань. Зокрема, відбулися вибори складу Вченої Ради СНУ ім В.Даля, до якого за результатами таємного голосування долучилося вісім викладачів університету. Це – доцент кафедри української мови Галина Бондаренко, професор кафедри іншомовної підготовки іноземних громадян Валентина Вакуленко, голова ради молодих вчених університету Ганна Ліхоносова, завідуючий кафедри легкої і харчової промисловості Євген Мазнєв, професор кафедри  легкої і харчової промисловості Анатолій Мичко, завідуючий кафедри комп’ютерної інженерії Олександр Рязанцев, завідуючий кафедри комп’ютерно-інтегрованих систем управління Йосип Стенцель та завідуюча кафедрою будівництва Галина Татарченко.

Перший проректор СНУ ім. В. Даля професор Дмитро Марченко доповів про Правила прийому на навчання до університету в 2016 році, які були затверджені відкритим голосуванням. Також Вченою радою СНУ ім. В. Даля було затверджене Положення про приймальну комісію.

Для ефективнішого функціонування дистанційного навчання в університеті, були запропоновані деякі зміни в структурних підрозділах. Відкритим голосування ці зміни були внесені до пунктів 1.8.3. та 5.2 Статуту СНУ ім. В. Даля.

Також на порядку денному було затвердження складу та зміна юридичного адресу профспілкового комітету СНУ ім. В. Даля. За підсумками новою головою Профспілкового комітету викладачів та співробітників була обрана доцент кафедри електронних апаратів, кандидат технічних наук Марина Лорія.