Print

Далівці провели Міжнародну науково-практичну конференцію «Конституційно-правові засади адміністративної реформи в Україні»

 

СНУ ім. В. Даля, Науково-дослідний інститут правового забезпечення інноваційного розвитку Національної академії правових наук України, Луганська ОДА провели за сприяння Програми розвитку ООН з відновлення та налагодження миру Міжнародну науково-практичну конференцію «Конституційно-правові засади адміністративної реформи в Україні».

В роботі конференції взяли участь викладачі та співробітники закладів вищої освіти і наукових організацій, магістранти, аспіранти і докторанти, представники громадських організацій, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, спеціаліст ПРООН RPP.

Організатори конференції ставили на меті:

  • аналіз та розробку нових механізмів створення системи державного управління, що забезпечить становлення України як високорозвинутої, правової, цивілізованої європейської держави з високим рівнем життя, соціальної стабільності, культури та демократії, дозволить їй стати впливовим чинником у світі та Європі;
  • формування системи державного управління, яка відповідатиме потребам і запитам людей, а головним пріоритетом її діяльності буде служіння національним інтересам українського народу;
  • обговорення основних конституційних засад децентралізації державної влади, а також реформування публічної адміністрації в Україні;
  • пошук шляхів вирішення проблем реалізації повноважень органів місцевого самоврядування та їх ефективної взаємодії з органами місцевого самоврядування;
  • реформування державної служби та служби в органах місцевого самоврядування відповідно до європейських стандартів;
  • аналіз фінансово-правових аспектів діяльності місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування в умовах децентралізації;
  • обговорення перспектив функціонування публічної адміністрації з урахуванням зарубіжного досвіду її реформування;
  • підвищення кваліфікації персоналу місцевих держадміністрацій та органів місцевого самоврядування;
  • залучення провідних вчених та практиків до обговорення та оцінки сучасних проблем децентралізації з метою забезпечення сталого розвитку регіонів.

Конференція показала та підтвердила важливість наукового підходу та врахування думки науковців у процесах децентралізації. Жвавий обмін думками сприяв знаходженню оптимальних рішень.