Print

Далівці проводять мікроісторичні дослідження

 

У Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля історичними кафедрами була проведена Третя Всеукраїнська наукова конференція „Людина у структурах повсякдення в історії України”. Результатом конференції став висновок про необхідність подальшого висвітлення та поглиблення наукових досліджень актуальних питань з історії повсякденного життя населення України.

Метою конференції було звернути увагу наукового світу на можливість побачити пересічну людину з минулого не лише крізь призму політичних, соціальних чи економічних чинників, але і крізь відображення історії її приватного життя, побутових практик, манер поведінки та спілкування, харчування, одягу з його соціальною та естетичною функціями, дозвілля і розваг тощо. Тобто на конференції акцентувалася увага на можливості і необхідності проводити не лише макроісторичні дослідження, але й мікроісторичні. У цьому сенсі розглядалися наукові доробки з історії повсякденності, що подекуди викликали бурні дискусії, „битви” за історію, у ході яких народжувалася істина. Зокрема, жваву зацікавленість викликали проблеми з історії буденності селян, робітників, інтелігенції, військовослужбовців, духовенства, а також з історії шлюбно-сімейних відносин в Україні, аномальних проявів у поведінці українців і національних меншин протягом ХVІІІ – ХХ ст.
У роботі конференції взяли участь понад 80 учасників, у тому числі студенти, аспіранти, молоді вчені, доценти і професори з різних регіонів України, зокрема, з Києва, Донецька, Одеси, Харкова, Тернополя, Сум.
Вітаючи учасників конференції, декан юридичного факультету, доктор юридичних наук, професор Лідія Лазор зазначила, що історія повсякденності дозволяє зрозуміти, наскільки світогляд конкретної людини може впливати на її буденне життя. „Якщо юристів цікавить правова регламентація дій осіб, то історики ставлять за мету розуміння реакцій певних осіб на законодавчі акти, взагалі на усталені норми, що існували у певний історичний період, виявляючи ті, яких громадяни дотримувались, а яких – ні. При цьому історик досліджує не просто побут, а різні проблеми та їх усвідомлення тими, життя кого, власне, історики і досліджують”, – підкреслила Лідія Іванівна.
Завідувач кафедри всесвітньої історії, доктор історичних наук, професор Віталій Михайлюк наголосив, що в сучасній вітчизняній історичній науці історія повсякденності все більше набуває актуальності й поступово входить у систему вищої та середньої освіти, хоча досі ще не зайняла належних позицій. Він зазначив: „Вивчаючи структури повсякденності минулого, людина може по-іншому оцінювати свої вчинки, по-іншому ставитися до оточуючих, наповнюючи власне сьогодення культурною традицією. Одночасно стає зрозумілим, що історія повторюється. Вивчаючи загальне шляхом дослідження окремого, ми можемо відтворювати життя людей з минулих років і навіть століть”.
Привітала учасників конференції і заступник декана з наукової роботи, кандидат юридичних наук, доцент Галина Капліна, яка звернула увагу на те, що досвід проведення конференцій з історії повсякденності увійшов у практику наукового життя факультету.
Слід відмітити виступ завідувача кафедри історії України, доктора історичних наук, професора Миколи Євдокимова, доповідь якого стосувалася окремих аспектів з життя і діяльності видатного вченого Володимира Даля, ім’я якого з гордістю носить наш університет.
Учасники жваво обговорювали доповіді, які можуть зацікавити не лише наукові кола, але й широкий загал. Адже вони містять яскраві приклади з життя і діяльності пересічних жителів України у різні історичні епохи.