Print

Далівці прийняли участь у літній школі урбаністики

 

Студент кафедри міського будівництва та господарства Навчально-наукового інституту транспорту та логістики СНУ ім. В. Даля Антон Бездоля та викладачі проф. Галина Татарченко і доц. Наталія Білошицька традиційно прийняли участь у літній школі урбаністики, що проводилася у Київському національному університеті будівництва і архітектури спільно з Центром урбаністичних студій Києво-Могилянської академії, Фондом Бьолля та німецьким фондом підтримки будівництва в Україні.

Тема школи урбаністики: «Партисипація громади при плануванні містобудівних перетворень» (Трикутник: громада – влада – інвестор. Як подолати гострі кути).