Print

Далівці шукають шляхи вирішення проблем розвитку рейкового транспорту

 

Фахівці в галузі залізничного транспорту зібралися в Криму на традиційну, XXI Міжнародну науково-технічну конференцію «Проблеми розвитку рейкового транспорту», організовану факультетом систем рейкових комунікацій Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. Мета конференції – спільний пошук шляхів вирішення завдань, поставлених перед розробниками і творцями нових зразків залізничного транспорту, обмін досвідом між фахівцями, а також встановлення особистісних відносин між вченими та практиками.

XXI Міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми розвитку рейкового транспорту» присвятили 210-річчю від Дня народження Володимира Івановича Даля. Також 2011 став ювілейним і для «Луганськтепловоз», який відзначив 115 років з моменту заснування і 55 років початку випуску перших тепловозів.

У роботі конференції взяли участь вчені Далівського університету та близько 100 представників різних наукових і виробничих підприємств з таких країн як Україна, Росія, Чехія, Польща, Естонія, Фінляндія, Німеччина та США. На пленарному засіданні XXI Міжнародної науково-технічної конференції торкнулися таких глобальних тем, як «Основи єдиної технічної політики на залізничному транспорті України», «Електро-енергоефективні тягові електротехнічні комплекси промислових електровозів», «Формування виробничої системи НЕВЗ на основі «бережливого виробництва», «Сучасні локомотиви комбінованого живлення». Порушені теми викликали жваве обговорення серед усіх делегатів конференції.

Продовжили роботу конференції по секціях: «Динаміка, міцність та тягові якості», «Теплосилові установки і теплообмінне обладнання», «Електричне обладнання, мікропроцесорні системи і діагностика», «Моделювання процесів на рейковому транспорті», «Випробування, діагностика та допуск до експлуатації рейкового рухомого складу», «Логістика на залізничному транспорті», а також «Економіка рейкового транспорту».

В ході проведення конференції професор Валентин Могила, який є координатором конференції, був нагороджений пам’ятною медаллю «50 років космонавтиці» за ідею сонячних батарей, яку використовували в космічній техніці. Учасники, які зробили свій внесок в організацію та проведення конференції, були відзначені сертифікатами.

В рамках програми конференції, за ініціативою організаторів і представників українсько-російської фірми «TRIOL» були проведені круглі столи за темою розвитку напрямку використання систем комбінованого живлення локомотивів. На заключному пленарному засіданні учасники конференції обговорили теми, які піднімалися в доповідях, та прийняли проект рішення конференції.

Після завершення конференції була організована інтернет-конференція із зарубіжними фахівцями з Австралії, Англії, Іспанії, Франції та Ізраїлю, ініціаторами якої виступили професор Валентин Могила і представники фінської делегації на чолі з Никласом Похьюанвірта, який очолює корпорацію NARPUS OY. На інтернет-конференції підняли проблеми альтернативного палива на транспорті та енергозбереження в цілому, розсувних колісних пар для локомотивів і вагонів східної і західної Європи. «За період, що минув з часу проведення попередньої конференції, промислові підприємства, науково-дослідні організації та вищі навчальні заклади виконали ряд важливих робіт, – зазначає кандидат технічних наук, професор, декан факультету систем рейкових комунікацій Валентин Могила. – Удосконалюються на локомотиворемонтних заводах технології модернізації ряду типів магістральних і маневрових тепловозів, що забезпечують значне продовження терміну служби локомотивів при поліпшенні тягових, економічних і ергономічних якостей; розробляються і впроваджуються системи діагностування, запропоновані розроблені методики з діагностики надійності роботи вузлів і механізмів на рухомому складі; виконаний ряд робіт по вдосконаленню паливної системи та паливо постачання дизелів тепловоза, спрямовані на підвищення енергетичної ефективності локомотива».

Разом з тим, учасники конференції зазначили, що повільно здійснюються заходи щодо переозброєння наявного парку сучасними конкурентоспроможними зразками залізничної техніки, впровадженню сучасних методик виявлення відмов рухомого складу у дорозі, що позначається на безпеці руху, внаслідок чого роботи в цьому напрямку є найбільш актуальними і перспективними; надмірний знос елементів системи «колесо-рейка» істотно знижує діапазон робочих швидкостей руху вантажних і пасажирських вагонів, що впливає на собівартість перевезень; недостатня увага приділяється екологічним проблемам, пов’язаним з впровадженням альтернативного палива, виробництвом і експлуатацією рейкового транспорту; за ступенем автоматизації і діагностування рухомого складу СНД, як і раніше поступається зарубіжному.

Одним з результатів проведення конференції стала попередня домовленість про поставку до Фінляндії 100 тепловозів, виготовлених ВАТ «Луганськтепловоз». І учасники, і делегати країн ближнього та далекого зарубіжжя зобов’язалися спрямувати свої зусилля на пошук інвесторів для фінансової та матеріальної підживлення проектів і технічних рішень. Після закінчення конференції всі учасники висловили подяку голові організаційного комітету конференції ректору СНУ ім. В. Даля Олександру Голубенку.

 

Підготувала Зоя Шаповалова