Print

Далівці шукають шляхи вирішення проблем сучасної освіти

 

У Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля розпочалася XVII науково-практична конференція «Університет і регіон: проблеми сучасної освіти». Більш ніж 250 докладів за даною тематикою представлятимуть слухачам науковці Далівського університету.

Відкрив пленарне засідання конференції проректор з наукової роботи Юрій Осенін. «Проблеми сучасної освіти – актуальна тематика не тільки для Далівського університету, а й для України в цілому, – каже доктор технічних наук, професор Юрій Осенін. – І кожен з тих, хто приймає участь у цій конференції, може зробити свій внесок у сприяння розвитку вищої освіти».

Користуючись нагодою, проректор Юрій Осенін вручив сертифікат учасника конференції заступнику завідуючого кафедрою залізничного транспорту професору Володимиру Слащову.

На пленарне засідання було винесено декілька доповідей, серед яких виступ завідувачки кафедрою соціальної та практичної психології Наталі Завацької про методологічні проблеми соціальної психології та шляхи її вирішення у координатах сучасних парадигм, виступ доцента кафедри філософії культури та культурології Миколи Чурсіна про підходи до визначення якості освіти та інші.

Робота конференції продовжуватиметься впродовж двох днів за 6 секціями. А саме: «Болонський процес і перебудова навчальної роботи», «Потенціал особистості: соціальний, психологічний і творчий вимір», «Педагогічні науки. Духовність студентської особистості: методологія, теорія і практика», «Інноваційні технології у навчанні. Дистанційна освіта», «Окремі методики проведення навчальних занять і самостійна робота студентів», «Управління інноваційним розвитком вищих навчальних закладів та інших компонентів соціально-економічної системи регіону в умовах глобалізації та економіки знань».

 

Підготувала Зоя Шаповалова