Print

Далівці успішно провели паспортизацію залізничних колій

 

Кафедрою залізничного, автомобільного транспорту та підйомно-транспортних машин СНУ ім. В. Даля протягом року було виконано комплекс робіт за договором №Т-1-21 від 31.03.2021 р. «Проведення паспортизації залізничних колій підприємства ПрАТ «Сєвєродонецьке об’єднання АЗОТ». До виконання робіт були залучені завідувач кафедри, к.т.н. Андрій Климаш, доцент, к.т.н. Михайло Керемет, доцент, к.т.н. Андрій Заверкін, інженер І категорії Ганна Балковська.

Було проведено геодезичну зйомку залізничних колій, оцінку стану елементів верхньої будови колії, виконано технічну характеристику навантажувально-розвантажувальних механізмів, розбиття пікетажу й нівелювання залізничних колій з подальшою побудовою їхніх поздовжніх профілів, визначено якісні характеристики стрілочних переводів, інструментальний знос головки рейок і знос елементів стрілочних переводів.

На підставі отриманих даних було складено паспорт залізничних колій ПрАТ «Сєвєродонецьке об’єднання АЗОТ».✅ Долучайтесь до далівської спільноти на офіційних каналах комунікації університету snu.edu.ua:

Твій шлях до успіху починається тут!