Print

Далівці відзначили 200-річчя Пантелеймона Куліша

 

До 200-річчя з дня народження геніальної постаті: письменника, історика, фольклориста, етнографа, перекладача, критика, громадського діяча – Пантелеймона Куліша – студенти кафедри української філології та журналістики факультету гуманітарних наук, психології та педагогіки СНУ ім. В. Даля під керівництвом професора Валерії Пустовіт провели захід «Куліш у крос-культурному дискурсі ХХ століття».

Перевтілившись у біографів, мемуаристів, літературознавців та мовознавців, майбутні вчителі української мови та літератури намагалися розкрити неоціненний внесок Пантелемона Олександровича в літературне, наукове й громадське життя України.

Перед студентами Куліш постав як один з найбільших європейців в нашій культурі, людина, яка подарувала Україні перші художньо зрілі переклади Біблії та Шекспіра, яка знала досконало шість основних європейських мов (латину, давньоєврейську та давньогрецьку); як руйнувач «козацького міфу», котрий склав блискучий, натхненний гімн козацтву в першому історичному романі української літератури «Чорна Рада»; як автор концепції фонетичного правопису української мови (так званої «кулішівки»), видавець україномовних альманахів «Хата» й «Основа», а ще як надзвичайно романтичний чоловік, в якого були закохані Олександра Білозерська (Ганна Барвінок), Марко Вовчок і Марія де Бальмен.

У заключному слові професор Валерія Пустовіт, яка щойно повернулася з конференції, присвяченої вшануванню Пантелеймона Олександровича Куліша, що проходила на його батьківщині в Ніжині, наголосила: ми маємо шанувати П. Куліша як людину, котра значно випередила свій час. Завдяки його діяльності  з’явилися видання багатьох майбутніх класиків української літератури: Тараса Шевченка, Марка Вовчка, Олекси Стороженка, Ганни Барвінок, видання творів та біографії Миколи Гоголя. Як видавець він дбав і про потреби народної освіти. Так, у його друкарні в 1863 році побачила світ перша україномовна арифметика. Упорядкував видання відомий громадський діяч та письменник Олександр Кониський, а кошти на друк зібрав Микола Костомаров.

Зараз нам потрібна актуалізація українських історій успіху. Пантелеймон Куліш якнайкраще надається для цього: письменник, видавець, редактор, літературний критик, творець першого правопису української мови, драматург, фольклорист, художник, культуртрегер, а водночас жива людина з усіма притаманними саме живій людині властивостями.