Print

Далівці візмуть участь у новій стипендіальній програмі

 

Піклувальна Рада загальнонаціональної Стипендіальної програми «Завтра.UA» запросила Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля до участі у програмі в 2008/09 навчальному році. Програма передбачає виплату до 400 стипендій впродовж одного календарного року за результатами відкритого конкурсу. Планується також надання стипендіатам фінансової підтримки їх наукової діяльності та інших можливостей для особистого розвитку. Загальнонаціональна Стипендіальна програма «Завтра.UA» вже третій рік реалізується в рамках діяльності Всеукраїнської благодійної організації «Фонд Віктора Пінчука – соціальна ініціатива». Основним її завданням є підтримка найбільш обдарованих і цілеспрямованих студентів 3-6 курсів денної форми навчання провідних вітчизняних вищих навчальних закладів. Далівський університет не випадково був запрошений у цю програму, оскільки у рейтингах вищих навчальних закладів 2006-2007 років «ТОП-200 Україна» та «27 класичних вищих закладів України» СНУ ім. В.Даля посів відповідно 12 та 6 місця. Роботи, що подаються на конкурс Стипендіальної програми, повинні мати характер самостійних досліджень, присвячених актуальним проблемам у різних галузях науки, суспільно-політичного життя та економіки. Кожен учасник повинен подати тільки одну роботу з 1 жовтня до 10 листопада включно. При оцінюванні робіт звертається увага на самостійність і оригінальність поданої роботи, загальну ерудицію конкурсанта, його вміння сформулювати актуальну наукову проблему та окреслити її місце у відповідній галузі знання, рівень його обізнаності з сучасним станом відповідної галузі, системність викладу, достовірність висновків, можливість подальшого розвитку й застосування результатів роботи в науці, виробництві, суспільному житті. Підсумком конкурсного добору є визначення переможців конкурсу за сумою оцінок трьох етапів конкурсу.