Print

Далівці вперше відвідали Міжнародну виставку залізничного транспорту

 

 У Парижі (Франція) відбулась IV Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні технології на залізничному транспорті», організована кафедрою «Організація перевезень і управління на залізничному транспорті» Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.

У роботі конференції взяли участь понад 70 вчених, практиків та керівників залізничних підприємств з України, Франції, Росії,  Білорусі та  Литви. До складу делегації СНУ ім. В. Даля увійшли ректор університету доктор технічних наук, професор Олександр Голубенко, декан факультету інноваційної економіки і кібернетики доктор технічних наук, доктор економічних наук,  професор Султан Рамазанов, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедрою   «Організація перевезень і управління на залізничному транспорті»  Наталія Чернецька-Білецька та доктор технічних наук, професор кафедри залізничного транспорту Микола Горбунов. Серед практиків слід зазначити представників таких українських залізничних підприємств, як ПАТ «Луганськтепловоз», Проектне конструкторсько-технологічне бюро по ремонту локомотивів (м. Полтава), ДП «Донецька залізниця», ПрАТ «НВЦ «ТРАНСМАШ», ДП «Харківський орган з сертифікації залізничного транспорту», ДП «Луганськстандартметрологія».

Однією з найбільш важливих та значущих частин конференції було відвідування учасниками конференції Міжнародної виставки залізничного транспорту SIFER 2013 (м. Лілль, Франція). Цей захід проводиться раз на два роки. Далівські вчені вперше відвідали виставку, де змогли ознайомитися з вагонами різних конфігурацій та їх дизайном, ремонтним обладнанням, організацією роботи залізничного транспорту, ремонтом та експлуатацією рухомого складу, будівництвом залізничних колій та  станцій вокзалів, новітніми системами електропостачання, засобами зв’язку та ІТ – рішеннями в області безпеки і контролю для залізничної промисловості.

Окрім відвідування виставки, учасники конференції представили близько 70 доповідей у семи тематичних секціях:  «Організація і управління залізничними перевезеннями, безпека на залізничному транспорті», «Новий рухомий склад, перспективні конструкції транспортних засобів, будівельних і дорожніх машин. Сучасні інфраструктури залізничного транспорту», «Розвиток і вдосконалення сучасних залізничних транспортних систем», «Перспективні технології експлуатації, діагностики, модернізації і ремонту на залізничному транспорті», «Інноваційні освітні технології підготовки фахівців залізничного транспорту різних рівнів»,  «Економіка на залізничному транспорті», «Автоматизовані системи електричного транспорту».

За результатами роботи учасники конференції визначили пріоритетні напрями наукових досліджень та розвитку галузі залізничного транспорту. Серед них  –  впровадження інтелектуальних технологій та новітніх методів ресурсозбереження в організацію перевізного процесу; вдосконалення конструкцій транспортних засобів залізниці, розвиток її інфраструктури та технологій експлуатації, діагностики та ремонту залізничного рухомого складу; розвиток освітніх технологій задля кваліфікаційного кадрового забезпечення підприємств залізничного транспорту та ін.