Print

Далівці вступатимуть до магістратури за рейтингами

 

Відповідний порядок прийому на навчання за освітньо-професійними програмами спеціаліста та магістра затвердив ректор Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля професор Олександр Голубенко. Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля в поточному році за відповідним напрямом підготовки, незалежно від джерел фінансування та форм здобуття вищої освіти, беруть участь у загальному конкурсі. Прийом на навчання здійснюється у відповідності до виділених Міністерством освіти і науки України бюджетних місць та ліцензованого обсягу на конкретну спеціальність. „Зазначений порядок прийому є об`єктивним, прозорим і прийнятним для визначення претендентів на навчання самими вступниками,” – повідомив перший проректор університету професор Михайло Смирний. Вступники беруть участь у загальному конкурсі на підставі загального рейтингу, який враховує рейтинг з успішності навчання, рейтинг з державної атестації, результати якої зараховуються як вступні фахові випробування, та рейтинг з наукової (творчої) роботи студента під час навчання за освітньо-професійною програмою бакалавра. Для вступників, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля у попередні роки або в іншому вищому навчальному закладі за відповідним напрямом підготовки, незалежно від джерел фінансування та форми здобуття освіти, рейтинг з державної атестації визначається за результатами складання фахового випробування. Воно проводиться у формі співбесіди за програмами, складеними на підставі програм державної атестації студентів Далівського університету.