Print

Далівці взяли участь у проекті «Успішний старт: університетський кар’єрний центр»

 

У м. Святогірську відбувся тренінг проекту «Успішний старт: університетський кар’єрний центр» за участю СНУ ім. В. Даля та за підтримки People in need, USAID.

На тренінгу «Emprower your CDC (career development center)» висвітлювалися питання феномена світового ринку, ринку праці Донбасу зокрема. Обговорювалися фактори впливу на ринок праці, сучасні тенденції. Червоною стрічкою крізь тренінг пройшли питання самооцінки особистісних якостей здобувачів, приклади методик, різновидів джерел пошуку роботи, принципи побудови резюме, інтерв'ю за компетенціями, ресурси розвитку себе. Окрему увагу було приділено мотивації як основній рушійній силі до саморозвитку особистості.

Тренінг проводив тренер, консультант Craft Partners Вадим Ульяненко.

На тренінгу за темою «New Face of Career Center» ключовою метою стало зміцнення професійного потенціалу працівників Центрів кар’єри. Було започатковано ідею супроводу працівників Центрів кар’єри на етапі переосмислення, впровадження та удосконалення діяльності нових університетських Центрів кар’єри.

Тренінг проводив керівник відділу рекрутингу і студентської кар’єри Українського католицького університету Павло Худ.

Серед представників від нашого університету були декан факультету гуманітарних наук, психології та педагогіки О. Федорова, проректор з адміністративно-господарчої роботи А. Федоров, співробітник відділу профорієнтації студентів та розвитку кар’єри І. Волкова та представник кафедри здоров’я людини та фізичного виховання О. Богуславська.

Метою участі в проекті СНУ ім. В. Даля ставить пошук ефективних шляхів розширення можливостей університету для більш активної участі у працевлаштуванні випускників та налагодженні зв’язків між університетом та роботодавцями, сприяння встановленню ділових контактів між університетами Донбасу, набуття досвіду в реалізації ініціатив у створенні та вдосконаленні роботи центрів розвитку кар’єри щодо поставлених завдань.