Print

Далівцям запропонували додаткові переможні місця учасникам стипендіальної програми

 

Піклувальна Рада загальнонаціональної Стипендіальної програми «Завтра.UA» Фонду Віктора Пінчука запросила Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля до участі у програмі в 2009/2010 навчальному році. Цього року університету збільшили кількість переможців конкурсу з 20 до 30 студентів. Програма передбачає виплату переможцям конкурсу протягом календарного року стипендій за умови продовження навчання у вищому навчальному закладі.

Загальнонаціональна Стипендіальна програма «Завтра.UA» вже четвертий рік реалізується в рамках діяльності Всеукраїнської благодійної організації «Фонд Віктора Пінчука – соціальна ініціатива». Основним її завданням є підтримка найбільш обдарованих і цілеспрямованих студентів 3-6 курсів денної форми навчання провідних вітчизняних вищих навчальних закладів. Добір стипендіатів програми відбувається за результатами щорічного відкритого загальноукраїнського конкурсу. Планується також надання стипендіатам фінансової підтримки їх наукової діяльності та інших можливостей для особистого розвитку.

Роботи, що подаються на конкурс Стипендіальної програми, повинні мати характер самостійних досліджень, присвячених актуальним проблемам у різних галузях науки, суспільно-політичного життя та економіки. Кожен учасник повинен подати тільки одну роботу з 1 до 31 жовтня.

При оцінюванні робіт звертається увага на самостійність і оригінальність поданої роботи, загальну ерудицію конкурсанта, його вміння сформулювати актуальну наукову проблему та окреслити її місце у відповідній галузі знання, рівень його обізнаності з сучасним станом відповідної галузі, системність викладу, достовірність висновків, можливість подальшого розвитку й застосування результатів роботи в науці, виробництві, суспільному житті.

Підсумком конкурсного добору є визначення переможців конкурсу за сумою оцінок трьох етапів конкурсу. Детальнішу інформацію з конкурсу можна отримати за електронною адресою http://pinchukfund.org/zavtra.