Print

До ознайомлення Наказ №29

 

Наказ № 29

18 вересеня 2014 р.

Особливі умови, в яких починається 2014-2015 навчальний рік, а також зміни, що продиктовані ними в організації навчального процесу, відображені в наказі №25 від 29.08.2014 року. В порядку контролю вищезазначеного наказу, а також наступних розпоряджень по університету було виявлено, що не всі структурні підрозділи, кафедри та викладачі з відповідальністю віднеслися до виконання зазначених документів. Головна недоробка полягає в тому, що не всі кафедри в необхідному обсязі встановили контакт з викладачами та студентами, які розпочали навчальний рік в режимі дистанційного навчання.
Крім того, не досить активно проходить освоєння системи Moodle та мають місце збої в її освоєнні (на противагу необхідно відзначити, що кращі кафедри, не очікуя повноцінного запуску системи, вже видали завдання своїм студентам та працюють з ними в режимі діалогу, як, наприклад, кафедра психології тощо); досі не всіма кафедрами надано персоніфікований список викладачів, з якими встановлено контакт, що ставить під загрозу виплату заробітної плати всім викладачам; не оформлена навчальна документація, накази на переведення, індивідуальні плани тощо, документи, що супроводжують навчальний процес з урахуванням модульної системи дистанційного викладання дисциплін.
Слід зазначити, що крім внутрішньоуніверситетського контролю, організація навчального процесу у вишах Луганської та Донецької областей додатково контролюється МОН України (наприклад, до 19.09.2014 року надати персоніфіковані списки викладачів, з якими встановлено контакт і які вже працюють в режимі дистанційного навчання). Крім того, до кінця місяця треба надати списки нових студентів, зарахованих на перший курс, форму N 2-3 нк, розрахунок чисельності науково-педагогічного персоналу тощо.
Звертаю увагу на те, що в особливих умовах організації навчального процесу 2014-2015 року необхідно для успішної роботи, своєчасного та якісного виконання вищезазначених розпорядчих документів керівникам всіх рівнів університету, всім викладачам, а також співробітникам щоденно звертатися та реагувати на електронні повідомлення, надані на сайтах університету ( https://snu.edu.ua , http://www.sti.lg.ua ) або на їх власну електронну пошту, оперативно та своєчасно надавати інформацію до Центру управління та оперативного забезпечення проф. Поркуян О.В.
З урахуванням вищезазначеного, а також для своєчасного виконання вказаних наказів та розпоряджень університетського та міністерського рівнів

НАКАЗУЮ:

• Директорам інститутів, деканам факультетів, завідувачам кафедр до 22.09.2014 р.:

o терміново завершити виконання всіх пунктів попередніх наказів та розпоряджень по університету;
o спрямувати заступнику начальника навчального відділу Цапко Ю.С. (e-mail: _caesar_@ukr.net ) накази на переведення студентів на 2-4 курси для внесення цих даних до ЄДЕБО;
o підготувати табелі обліку відпрацьованого викладачами та навчально-допоміжним персоналом часу за вересень 2014 року та за підписом керівника структурного підрозділу, які несуть власну відповідальність, направити їх до бухгалтерії університету (e-mail: itoropova@i.ua );

• Головному бухгалтеру Бєлоусовій Л.І. до 22.09.2014 р. надати розрахунок чисельності науково-педагогічного персоналу по загальному фонду станом на 01.10.2014 р., стипендіального фонду, витрат на харчування та придбання одягу у відповідності з наказом МОН №10/1-150-14 від 17.09.2014 р.

• Керівникам центра дистанційного навчання Шаповаловій Т.В., навчального відділу Тищенку Ю.А., НДЧ Бойку Г.А., виховного відділу Усовій В.В. до 19.09.2014 через сайт університету довести до відома професорсько-викладацького складу орієнтовні норми годин для планування та обліку навчальної роботи, а також список основних видів методичної, наукової та організаційної роботи педагогічного та науково-педагогічного персоналу на підставі наказу №25 від 29.08.2014р. (остаточний варіант норм буде опублікований після затвердження ректором). Контроль за виконанням покласти на проректорів Дядичева В.В., Бузько І.Р., Осеніна Ю.І.
• Першому проректору Дядичеву В.В., директорам інститутів, деканам факультетів, завідуючим кафедрами до 29.09.2014 сформувати обсяг навчального навантаження викладачів на 2014-2015 н.р., скорегувати індивідуальні плани роботи професорсько-викладацького складу та надати їх заступнику начальника навчального відділу Цапку Ю.С. _caesar_@ukr.net .

• Підготувати та надати на затвердження «Звіт вищого навчального закладу на початок 2014/15 навчального року» по формі N 2-3 нк до 05.10.2014 р. у відповідності з наказом МОН №1/9-470 від 17.09.2014 р.
Відповідальні за виконаня розділів звіту:
Розділ А, Розділ 1, Розділ 2, Розділ 3, Розділ 4 – Дядичев В.В.
Розділ 5 – Мітрохін С.О.
Розділ 6 – Осенін Ю.І., Івченко Т.Б.
Розділ 7, Розділ 8 – Щедрова Г.П., Федоров А.Ю.
Розділ 9, Розділ 10 – Бєлоусова Л.І.
Розділ 11 – Харченко Є.І.
Розділ 12 – Бузько І.Р.

• Керівнику оперативного центру управління та інформаційного забезпечення проф. Поркуян О.В., начальнику відділу документообігу Горбач Т.В., ознайомити з цим наказом під розпис або через персональні e-mail-адреси керівників всіх рівнів університету.

• Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого проректора Дядичева В.В.


Ректор О.Л. Голубенко