Print

Важливі питання щодо творчого заліку (для абітурієнтів спеціальності 061 «Журналістика»)

 

Що таке «творчий залік»

Згідно з «Умовами прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2018 році» творчий залік – форма вступного випробування, яка передбачає визначення достатності рівня творчих та / або фізичних здібностей вступника.

Чи є творчий залік обов’язковим

Так. Абітурієнти, які не склали творчий залік, не допускаються до участі в конкурсному відборі для здобуття ступеня бакалавра на спеціальність 061 «Журналістика».

Як проводиться творчий залік

Творчий залік є аудиторною роботою. Він проводиться у формі написання творчої роботи – публіцистичного есе на одну із запропонованих комісією тем.

Що таке «публіцистичне есе»

Публіцистичне есе ‒ прозовий твір невеликого обсягу та вільної композиції, що виражає індивідуальні враження та міркування з актуальних проблем (подій) сьогодення і явно не претендує на визначальне або вичерпне трактування проблеми.

Жанроутворювальні ознаки есе – актуальність, особистісність, аналіз проблеми (події), логічність, образність, експресивність, діалогічність, ясність композиції.

На яку тему треба писати есе

Вичерпний перелік тем зазначено в «Регламенті проведення творчого заліку при вступі на навчання для здобуття ступеня бакалавра за спеціальністю 061 «Журналістика» на основі повної загальної середньої освіти».

Скільки часу відводиться для написання публіцистичного есе в аудиторії

Дві години.

Чи є критерії для оцінювання публіцистичного есе

Так. Критерії визначає «Регламент проведення творчого заліку при вступі на навчання для здобуття ступеня бакалавра за спеціальністю 061 «Журналістика» на основі повної загальної середньої освіти».

Коли можна скласти творчий залік

У будь-яку з сесій творчого заліку (за вибором абітурієнта). Розклад сесій творчого заліку при вступі на навчання для здобуття бакалавра за спеціальністю 061 «Журналістика» викладено на сайті університету.

Як оцінюється творчий залік

За 100-бальною шкалою. Абітурієнт, який в підсумку набрав менш ніж 60 балів, до участі в конкурсному відборі не допускається.

Як і коли можна записатися на складання творчого заліку

Запис проводиться у кабинеті № 230 головного корпусу СНУ ім. В. Даля з понеділка до п'ятниці з 9.00 до 16.00 год. Консультації стосовно запису за телефоном +38(095)618-98-89.