Print

Доценти кафедри політології та міжнародних відносин створили Східноукраїнський центр політичної аналітики

 

Доценти кафедри політології та міжнародних відносин взяли участь у проекті Школи політичної аналітики Національного університету «Києво-Могилянська академія» «Створення та розвиток аналітичних центрів при університетах». Проект передбачав тренінгову частину та безпосередньо проведення аналітичного дослідження на актуальну тему.

Результатом проекту стало створення Східноукраїнського центру політичної аналітики, який наприкінці грудня 2020 року презентував підсумки дослідження на тему «Удосконалення освітніх центрів «Донбас-Україна» в контексті реалізації політики реінтеграції».

Відбулася професійна дискусія, результати якої ще раз підкреслили важливість пошуку ефективних шляхів реінтеграції та перспективність державної підтримки молодого покоління українців. Результати обговорення будуть оформлені та надіслані до Міністерства освіти і науки України і Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. 

Учасниками заходу були:

  • представники кафедри політології та міжнародних відносин – члени Центру,

  • заступниця голови Луганської обласної державної адміністрації із соціальних та гуманітарних питань  Катерина Безгинська,

  • директор Департаменту освіти та науки ЛОДА Юрій Стецюк,

  • начальник управління молоді та спорту ЛОДА Антон Волохов,

  • співробітники БФ Восток SOS Юлія Кішенько і Олександра Дворецька,

  • проректор з навчальної роботи Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е. О. Дідоренка Микола Карчевський,

  • здобувачі вищої освіти СНУ ім. В. Даля, що користувалися послугами освітніх центрів.

Метою заходу було обговорення пропозицій та рекомендацій інститутам публічної влади та громадянської сфери щодо вдосконалення діяльності освітніх центрів «Донбас-Україна» для підвищення їх ефективності в процесі реінтеграції молоді з ТОТ в українське суспільство.

Зокрема, згідно з дослідженнями кількість осіб, які вступили до українських закладів вищої освіти через освітні центри (2016-2020 рр.) відносно кількості випускників шкіл ТОТ збільшилася за ці роки з 7,4 до 11,6%.

А перелік найбільш популярних для вступників з ТОТ закладів вищої освіти України у 2020 році виглядає так:

Східноукраїнський центр політичної аналітики й надалі планує здійснювати актуальні аналітичні дослідження політико-соціальних процесів.