Print

Дипломовані далівці на порозі дорослого життя

 

Випускники Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля закінчили студентське життя й отримали «перепустку» в доросле. Дипломи магістрів і спеціалістів отримали вихованці 26 факультетів та структурних підрозділів університету, які розташовані в Луганську та області, а також в Криму.

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля надає згідно з ліцензією Міністерства освіти і науки України освітні послуги щодо одержання вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до бакалавра, спеціаліста, магістра (в тому числі для іноземних громадян) за 54 напрямами та 130 спеціальностями.

Університет здійснює підготовку спеціалістів за такими галузями знань: освіта, культура і мистецтво, педагогічна освіта, гуманітарні науки, соціально-політичні науки, економіка та підприємництво, менеджмент і адміністрування, журналістика та інформація, право, природничі науки, математика та інформатика, системні науки та кібернетика, інженерія, металургія та матеріалознавство, будівництво та архітектура, транспорт, текстильна та легка промисловість, хімічна технологія та інженерія, фармація, сфера обслуговування, фізичне виховання, спорт і здоров’я людини, військові науки, державне управління, специфічні категорії та інші. За період свого існування Далівський університет підготував близько 200 тисяч висококваліфікованих кадрів із різних галузей знань. Близько десяти тисяч дипломів бакалаврів, спеціалістів та магістрів отримають випускники Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля 2011 року. Відсоток працевлаштування випускників, що навчалися на бюджетній основі в університеті складає 99%.

«Далівський університет сформував чергову армію конкурентоспроможних фахівців – професіоналів і патріотів України, – каже ректор Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, доктор технічних наук Олександр Голубенко. – Вважаю, що випускники будуть здатні успішно працювати в обраній галузі, досягати певних результатів в своїй професійній сфері».

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля є багатопрофільним вищим навчальним закладом, у якому готують інженерні, управлінські, педагогічні, наукові та науково-педагогічні кадри. Це – один з провідних науково-методичних центрів вищої освіти в Україні. Високий рівень кадрового і матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності дозволяє університету успішно задовольняти кадрові потреби галузей господарства Луганщини, Донецького регіону й інших областей України. Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля увійшов в десятку кращих вузів України, розмістившись на восьмому місці в рейтингу вузів України «Компас – 2011». У регіональному рейтингу цього ж проекту Далівський університет посів шосте місце, а також став лідером серед Луганських вузів в рейтингу за напрямами підготовки. Далівський університет динамічно розвивається і надає освіту високої якості у статусі національного самоврядного (автономного) дослідницького вищого навчального закладу. 

Тож випускників-далівців 2011 року вже сьогодні очікують робочі місця, а лекційні аудиторії їх alma-mater займатимуть інші допитливі та перспективні студенти. «Сподіваюся, що результатом навчання в Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля стане стабільне робоче місце із достойною заробітною платою, визнання та повага. Не зупиняйтеся перед труднощами, долайте перепони та ставайте кращими фахівцями в обраній спеціальності і кращими випускниками Далівського університету!» – побажав випускникам ректор Олександр Голубенко на урочистому врученні дипломів.

 

Підготувала Зоя Шаповалова