Print

Підвищення кваліфікації

Шановні друзі!

Досягнути успіху в житті можливе лише на основі постійних позитивних змін. Це зумовлює необхідність постійного самоудосконалення через навчання та підвищення кваліфікації. В Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля підвищення кваліфікації здійснюється на базі Інституту післядипломної освіти і дистанційного навчання, який має відповідну ліцензію на видачу свідоцтва державного зразка за кожною з 47 акредитованих в університеті спеціальностей.

Для урахування всіх Ваших побажань та створення найбільш сприятливих умов для Вашого розвитку Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля пропонує такі програми розширення Ваших компетенцій:

  • Класична програма – програма підвищення кваліфікації на 72 години аудиторних занять і самостійної роботи з видачею свідоцтва державного зразка;
  • Сертифікаційна програма – розширення компетенції за 36 годин з видачею сертифіката;
  • Індивідуальна програма – підвищення кваліфікації за індивідуальною програмою, яку визначає слухач або група.

 

Всі програми реалізовані на 100 % в системі дистанційного навчання Moodle (модульному об’єктно-орієнтованому динамічному навчальному середовищі стандарту SCORM), що не потребує виїзду для навчання до міста розташування нашого університету. Оформлення документів на навчання відбувається повністю дистанційно, свідоцтва та сертифікати після завершення навчання надсилаються на Вашу адресу.

Підготовку мультимедійних курсів для навчального середовища Moodle та освітній процес здійснюється провідними професорами та доцентами Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, які мають значний досвід наукової, педагогічної та практичної діяльності.

Для слухачів розроблено зручну систему реєстрації на курси, яка не передбачає приїзду до міста розташування нашого університету. Вартість навчання за програмами встановлена на конкурентному рівні. Базова вартість навчання за програмами становить:

  • Класична програма – 600,00 грн.

 

Розроблена в нашому університеті унікальна технологія модульного інжинірингу програм розширення компетенції надасть Вам змогу самостійно визначити траєкторію свого навчання, обрати необхідні компетенції та отримати безумовні переваги в конструюванні Вашої кар’єри.

 

Процедура проходження курсів підвищення кваліфікації:

Для проходження курсів підвищення кваліфікації необхідно оформити заяву та(або) направлення встановленого зразка (Форма додається), надіслати до інституту копію паспорта і диплома про вищу освіту. Для консультацій слід звертатися до працівників ІПОДН СНУ ім.В.Даля за телефонами: 0508603989; 0970870989; 0666452755; 0682440265 або за електронною поштою: tusiapost@mail.ru; morgachov-ilya@yandex.ua

Важливо визначитися зі спеціальністю, за якою є необхідність підвищити кваліфікацію, та обрати найбільш цікаві курси.

В подальшому визначається керівник, який допоможе оформити індивідуальний план підвищення кваліфікації і засвоїти матеріал обраних курсів. Після проходження курсів працівники інституту оформлюють свідоцтво (сертифікат). Вся процедура може здійснюватися в дистанційному режимі.