Print

Seminars for employees of Pension Funds of Ukraine

 

Центр удосконалення освіти Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля запроваджує проведення  короткострокових та довгострокових програм підвищення кваліфікації «Актуальні проблеми державного управління та державної служби в Пенсійному фонді України».

Слухачами семінарів вже стали співробітники міських та об‘єднаних управлінь Пенсійного фонду України в Луганській області. На травень – липень заплановано проведення семінарів для працівників міських, об‘єднаних та головного управління Пенсійного фонду України в Донецькій області.

В обмежувальних умовах, пов’язаних з COVID-19, семінар поєднує проведення онлайн-лекцій, самоосвіту та перевірку знань засобами освітньої платформи eCampus. В проведенні онлайн-лекцій задіяні викладачі університету: проф. Бохонкова Ю.О., доц. Капліна Г.А., доц. Держак Н.О., доц. Барбарук В.М., доц. Лосієвська О.Г., ст.викл. Постільга Н.В.