Print

Конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників

 

 

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ

 

О Г О Л О Ш У Є     К О Н К У Р С

 

на заміщення  вакантних посад науково-педагогічних працівників:

 

Найменування структурного підрозділу

            Посада

Інститут економіки і управління

 Кафедра менеджменту і маркетингу

 Доцент

 

 Кафедра економіки і підприємництва

 Доцент

 Старший викладач

 Асистент

 Кафедра обліку і оподаткування

 Завідувач кафедри

 Доцент

 Старший викладач

 Кафедра фінансів та банківської справи

 Доцент

 Старший викладач

Інститут міжнародних відносин

 Кафедра міжнародної економіки і туризму

 Завідувач кафедри

 Доцент

 Викладач

 Кафедра іноземних мов та професійної комунікації

 Доцент

 Старший викладач

 Викладач

 Кафедра політології та міжнародних відносин

 

 Завідувач кафедри

 Доцент

 Кафедра германо-романської філології та перекладу

 Доцент

 Викладач

                          Факультет інформаційних технологій та електроніки

 Кафедра програмування та математики

 Доцент

 Старший викладач

 Кафедра комп’ютерної інженерії

 Доцент

 Старший викладач

 Асистент

 Кафедра електронних апаратів

 Старший викладач

Факультет  інженерії

 

 Кафедра хімії та охорони праці

 Доцент

 Асистент

 Кафедра електричної інженерії

 Доцент

 Старший викладач

 Асистент

 Кафедра машинознавства та обладнання промислових  підприємств

 Професор

 Доцент

 Старший викладач

 Кафедра машинобудування та прикладної механіки

 Професор

 Доцент

 Старший викладач

 Кафедра технології легкої промисловості

 Доцент

 Асистент

 Кафедра хімічної інженерії та екології

 Доцент

 Старший викладач

Юридичний факультет

 

 Кафедра правознавства

 Професор

 Доцент

 Кафедра конституційного права

 Доцент

 Кафедра всесвітньої історії та історії України

 Доцент

 Старший викладач

 Кафедра філософії

 Доцент

 Асистент

 Кафедра філософії культури і культурології

 Доцент

Інститут транспорту і логістики

 

                                                                  Директор інституту

 Кафедра залізничного, автомобільного транспорту та  підйомно-транспортних машин

 Професор

 Доцент

 Старший викладач

 Кафедра логістичного управління та безпеки руху на  транспорті

 Доцент

 Старший викладач

Кафедра міського будівництва

Доцент

Старший викладач

Факультет гуманітарних наук, психології та педагогіки

 

 Кафедра української філології та журналістики

 Доцент

 Старший викладач

 Кафедра педагогіки 

 Доцент

 Кафедра психології та соціальної роботи

 Доцент

 Кафедра психології та соціології 

 Старший викладач

 Асистент

 

Термін подання документів для участі у конкурсі: по 16.06.2017 р.

Документи приймаються за адресою: м.Сєвєродонецьк,  Центральний проспект, 59а,  відділ кадрів, кімната 221.  

Довідки за телефоном  70-24-77.

 

Конкурсна комісія інститутів/факультетів  –  до 23 червня  2017 року.         

Конкурсна комісія університету                 –  23 червня  2017 року.  

Вчена рада інституту/факультету              –  до  26 червня  2017 року. 

Вчена рада університету                            –  27 червня  2017 року.

 

Вимоги до претендентів:   громадянство України;

На посаду завідувача кафедри: науковий  ступінь доктора наук та/або вчене  звання  професора/доцента  (старшого наукового співробітника) відповідно до профілю кафедри, стаж науково-викладацької роботи  – не менш 5 років.  

На посаду професора: науковий ступінь доктора (кандидата) наук, вчене звання професора (доцента), викладання дисциплін за профілем кафедри і стаж науково-педагогічної роботи у вищих навчальних закладах не менше п’яти років,  автор підручників, навчально-методичних посібників, інших наукових праць.

На посаду доцента: науковий ступінь кандидата або доктора наук, вчене звання доцента або старшого наукового співробітника,  викладання дисциплін за профілем кафедри, стаж науково-педагогічної діяльності у вищих навчальних закладах не менше трьох років.

На посаду старшого викладача: науковий ступінь кандидата наук або почесне звання, або кваліфікація магістра, освіта якого відповідає дисциплінам, які викладаються за профілем кафедри та стаж науково-педагогічної роботи у  вищих навчальних закладах не менше п’яти років – при відсутності наукового ступеня або почесного звання.

На посаду викладача (асистента): відповідна вища освіта або науковий ступінь відповідної галузі знань, яка відповідає дисциплінам, що викладаються за профілем кафедри, без вимог до стажу наукової або науково-педагогічної роботи.

Проживання за місцем реєстрації університету.

 

Адміністрація СНУ ім. В.Даля