Print

Фахівці і вчені в галузі права обмінялися досвідом на всеукраїнській конференції

 

Відбулися пленарне та секційні засідання традиційної щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції аспірантів, студентів, молодих науковців «Молодь і наука: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку права в Україні», яка була організована спільно юридичним факультетом Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля та Апеляційним судом Луганської області. В цьому році конференція присвячена 25-річчю юридичного факультету.

Як і завжди, метою конференції є розвиток світогляду молоді у правовій та історичній науці, її ціннісних орієнтацій; узагальнення напрацювань фахівців з актуальних аспектів співпраці між Україною, Європейським Союзом та світовим товариством, питань теорії та практики юридичної науки, міждисциплінарних підходів та сучасних поглядів щодо подальших перспектив розвитку історії та права.

В.о. голови Апеляційного суду Луганської області Віталій Кострицький привітав присутніх з відкриттям конференції та висловив особливу подяку організаторам та учасникам конференції за сумісну працю по розбудові правової науки на Луганщині.

Учасники конференції наголосили на ролі правової освіти і науки в розбудові громадянського суспільства. Реформаторські процеси в Україні в цілому і в чинному законодавстві зокрема вимагають від професорсько-викладацького складу підготовки фахівців за новітніми європейськими та світовими стандартами навчання. Від якості підготовки студентів юридичного факультету залежить в майбутньому забезпечення кадрами і судової системи також. Які фахівці в області права прийдуть на зміну сьогоденним? Від вирішення цього питання буде залежати захист прав і свобод громадян, доступність правосуддя в державі.

Обговорення важливих питань та наукова дискусія продовжилися у секційних засіданнях.

Детальніше про конференцію дивіться тут