Print

Фахівці з транспорту визначили шляхи рішення проблем розвитку логістики

 

Під керівництвом кафедри “Логістичне управління та безпека руху на транспорті” Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля на базі державного підприємства «Укрспецвагон» (м. Лозова) відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Логістичне управління та безпека руху на транспорті». Її проведення дозволило узагальнити нові теоретичні положення щодо розвитку сучасних логістичних транспортних систем.

На протязі трьох днів учасники конференції працювали в оргкомітеті, виступали з доповідями та плідно їх обговорювали. В роботі конференції брали участь більше 100 вчених не тілько з України, Білорусії та Росії, але й Великобританії.

На семи секціях обговорювалися проблеми розвитку транспорту і формування сучасної логістичної інфраструктури; перспективні конструкції транспортних засобів, технології експлуатації, діагностики, модернізації і ремонту на транспорті; проблеми комплексної безпеки транспортної діяльності і зниження аварійності на усіх видах транспорту; інтеграція і розвиток сучасних транспортно-логістичних систем; інтелектуальні інформаційні технології і системи на транспорті; економіка і менеджмент на транспорті; освітня підтримка підготовки висококваліфікованих кадрів для транспортної сфери.

Крім того, учасники конференції відвідали ДП «Укрспецвагон» та ознайомились з будівництвом нових піввагонів моделі 12-9911; капітальним, капітально-відновлювальним і деповським ремонтом вантажних вагонів; будівництвом нових хопер-вагонів моделі 20-9749 для перевезення гарячих окатишів та агломерату; виробництвом візків вантажних вагонів моделі 18-1750; ремонтом і формуванням колісних пар.

Слід зазначити, що наукові дослідження і результати, які представлені в доповідях і знайшли відображення в дискусіях конференції, мають важливе значення для визначення шляхів рішення проблем розвитку логістики, транспортної інфраструктури і безпеки в умовах дії процесів інтеграції і глобалізації, посилення конкуренції, а також змін, що відбуваються в українській економіці.