Print

Фахівців-філологів приймав Університет у Переяслав-Хмельницькому

 

Кафедра германо-романської філології та перекладу Інституту міжнародних відносин СНУ ім. В.Даля, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, Західночеський університет (м. Плезень, Чеська Республіка) і Вища школа Магдебург-Стендаль (м. Магдебург, Німеччина) виступили співорганізаторами ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Текст у сучасному лінгвістичному вимірі», яка пройшла в Переяслав-Хмельницькому державному педагогічному університеті імені Григорія Сковороди. Завідувач кафедри, доцент Марина Літвінова виступила членом програмно-наукового комітету конференції.

На першому пленарному засіданні учасників привітав голова програмно-наукового комітету, доктор історичних наук, професор, дійсний член НАПН України, ректор ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» Віктор Коцур та декан філологічного факультету Університету Оксана Свириденко.

Доц. Шабінський М.Є. з Надією Францівною Баландіною, доктором філологічних наук, завкафедрою журналістики Полтавського національного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка та Летючою Любов’ю Петрівною, доцентом кафедри іноземної філології та методики навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

На пленарних засіданнях учасники ознайомилися з науковими здобутками провідних українських та закордонних (Чехія, Словаччина, Білорусь, США) фахівців з філологічних наук. Протягом двох насичених та плідних днів робота проводилась в межах 6 секцій: «Семантика і структура тексту», «Лінгвістика тексту. Дискурсологія», «Перекладознавчий вимір тексту», «Текст у світлі когнітивної лінгвістики та лінгвоконцептології", «Текст крізь призму лінгвокультурології, етнолінгвістики та психолінгвістики», «Лінгводидактичні аспекти дослідження тексту».

Учасники конференції ознайомилися з актуальними проблемами сучасного філологічного знання та шляхами їх вирішення. Представники СНУ ім. В.Даля приділили увагу проблемі розмежування значення термінів «сюжет», «фабула», «композиція»; дослідили засоби інтимізації науково-популярного тексту; визначили особливості перекладу віршів американського поета Теда Г’юза та особливості відтворення в українському перекладі авторського ідіолекту німецької письменниці Юдіт Германн; визначили слова кельтського походження в етимології українських та французьких географічних назв.