Print

Філософському факультету Далівського університету виповнилося 5 років

 

Філософський факультет Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля було засновано восени 2001 року. Взагалі в Україні лише 5 факультетів філософії. Перші були відкриті у вузах Києва та Львова, потім у Далівському університеті, пізніше почали готувати філософів в Одесі та Харкові. Очолює факультет доктор філософських наук, професор Вікторія Суханцева. Вона ж наразі і очолює вчену раду факультету по захист кандидатських та докторських дисертацій. До складу факультету входять 5 кафедр, чотири з них випускаючі: психології, філософії культури та культурології, релігієзнавства, світової філософії та естетики та кафедра проблем людини і філософії здоров’я. Майбутніх бакалаврів, спеціалістів та магістрів за спеціальностями: релігієзнавство, філософія, психологія, документознавство та інформаційна діяльність готують науковці, доктори наук, професори Тамара Домбровська, Віктор Малахов, кандидати наук, доценти Валерія Жданова, Володимир Шелюто та інші. Класична освіта в європейських університетах протягом семи століть завжди починалася з філософії. Найкращі уми людства- Платон, Арістотель, Спіноза, Кант, Гегель- були мислителями, чиї прозріння допомагали людям осягнути глобальні проблеми буття, розуму, духу. Філософія досліджувала та досліджує проблеми людини в усьому різноманітті її відношення до світу, сенс її життя, глибини творчості та свободи. І сьогодні навколо філософської проблематики концентрується інтелектуальна еліта людства, адже подальший розвиток цивілізації безпосередньо залежить від того, наскільки ми самі будемо в змозі осмислити власну роль в історії та культурі. Специфічне споріднення спеціальностей має за мету охопити якомога більше коло можливих напрямків діяльності людини, за якими реалізується її особлива духовна суть і професійна спроможність.