Print

Філософи Далівського університету розглядають соціально-психологічні проблеми

 

В Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля проходить VI науково-практична конференція „Соціально-психологічні проблеми трансформації сучасного суспільства”. Мета науково-практичної конференції – науковий аналіз теоретичних і прикладних досліджень в галузі методологічної та прикладної психології, використання їх резервів щодо формування сучасного суспільства, розробка технології його удосконалення в Україні. Основними напрямами конференції став широкий спектр проблем з теорії і практики рішення сучасних соціально-психологічних проблем. Піднімалися такі теми як специфіка освіти у контексті соціальної політики України, проблеми духовності, психологічні особливості кредитно-модульної системи у вищій школі, інноваційні технології управління і регулювання психологічних та соціальних процесів у суспільстві, гендерні відносини у структурі освіти, виробництва та бізнесу. У конференції взяли участь члени ректорату: проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародних зв’язків доктор технічних наук, професор Валерій Дядичев, директор департаменту навчально-методичної роботи, кандидат технічних наук, доцент Анатолій Андрющук. Начальник навчального відділу, доцент, заслужений працівник освіти України Юрій Тищенко. Професор, доктор технічних наук Валерій Дядичев вручив грамоту кандидату психологічних наук, доценту кафедри психології Людмилі Вереїній та висловив подяки працівникам кафедри. Присутні на конференції прослухали виступи артистів філармонії. Далі почалися виступи доповідачів на теми „Теорія і практика розв’язання сучасних соціально-психологічних проблем” та „Методологічні та прикладні проблеми сучасної освіти в Україні”. Всі доповіді конференції подані до друку у фаховий збірник наукових праць Східноукраїнського національного університету ім. В.Даля „Теоретичні і прикладні проблеми психології”.