Print

Фінансово-економічна безпека в центрі уваги студентів ВНУ ім. В. Даля

 

Студенти Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля гідно представили ВНЗ у Всеукраїнській студентській олімпіаді зі спеціальності «Управління фінансово-економічною безпекою».

Другий етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Управління фінансово-економічною безпекою» проходив у Києві вперше. В олімпіаді взяли участь 44 студента найбільших університетів України з Києва, Львова, Дніпропетровська, Сум, Харкова, Донецька, Тернополя та Луганська. Метою олімпіади стала необхідність формування професійних компетенцій майбутніх фахівців. Організатором виступив ННІМБ в рамках університету економіки і права КРОК.

СНУ ім. В. Даля представляли студенти 4 курсу факультету менеджменту (спеціальність менеджмент організацій) Олена Кононова, Марія Мазепа, Руслан Мозговий та Вадим Ярильченко. Олімпіада проводилася у 2 етапи: комп’ютерне тестування і рішення 2 теоретичних питань, які потребують творчого підходу. Далівці зуміли гідно представити свій ВНЗ: Олена Кононова посіла 3 місце, Вадим Ярильченко нагороджений дипломом за найкращий результат тестування.

«Слід зауважити, що дана спеціальність поки що не вивчається в нашому університеті, – зазначає завідуюча кафедрою менеджменту та економічної безпеки, доктор економічних наук професор Ганна Козаченко, – Проте,  наші студенти в нелегкій боротьбі змогли досягти досить високих результатів. Безпека – це стиль життя, це особливе мислення керівника, який прагне до сталого розвитку підприємства. Фінансово-економічна безпека – це все, що дозволяє мати переваги перед конкурентами і захист від некримінальних посягань. Професійна компетентність формується при навчанні спираючись на досвід інших, проте необхідно і власне бачення ситуації і вміння відстоювати свою думку».

На кафедрі менеджменту та економічної безпеки сформована потужна наукова та освітньо-кваліфікаційна база з управління економічною безпекою, що підтверджується численними науковими публікаціями, розробками на замовлення промислових підприємств. Вперше на сході України створені магістратури за спеціальностями «Економічна безпека держави» і «Економічна безпека суб’єктів господарської діяльності», а також спеціалізована вчена рада із захисту кандидатських дисертацій за спеціальностями 21.04.01 – Економічна безпека держави та 24.04.02 – Економічна безпека суб’єктів господарської діяльності .

 

 

 

Підготувала Зоя Шаповалова