Іноземним громадянам   Print

93400, Україна
м. Сєвєродонецьк, Луганської обл.,
пр. Центральний, 59-а,

+380634634680;
06452-2-89-90

 

Порядок прийому на навчання


Міжнародний факультет є основним структурним підрозділом Університету, підпорядкованим ректору, i здійснює навчально-виховний процес підготовки іноземних студентів за різними формами навчання та за різними освітньо-кваліфікаційними рівнями, а також здійснює довузівську (допрофесійну) підготовку іноземних громадян до вступу в вищі навчальні заклади за базовими спеціальностями навчання у ВНЗ України.

Міжнародний факультет (створено на базі факультету підготовки іноземних громадян 2011 року згідно наказу ректора на підставі рішення Вченої ради університету) є структурним підрозділом Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.

Основними напрямками діяльності факультету є:

  • організація сумісно з факультетами Університету навчально-виховного процесу підготовки іноземних громадян за різними спеціальностями, за різними формами навчання (денна, заочна, екстернат), за різними освітньо-кваліфікаційними рівнями;
  • здійснення спільно з посередницькими фірмами на договірній основі заходів по залученню на навчання в Університеті іноземних громадян;
  • здійснення освітньої діяльності з довузівської підготовки іноземних громадян, в основі якої є вивчення іноземними студентами української (російської) мови та інших навчальних дисциплін згідно навчальних планів та програм, які рекомендовані Навчально-методичною комісією з підготовки іноземних громадян МОН України та затверджені Міністерством освіти і науки України.
  • забезпечення паспортного та візового режимів іноземних громадян;
  • оформлення свідоцтв про закінчення навчання на факультеті та надання послуг іноземним студентам у легалізації та нострифікації документів про освіту;
  • сприяння культурному і духовному розвитку особистості, виховання іноземних студентів, які навчаються на факультеті, на засадах гуманізму, політкоректності та толерантності в стосунках з громадянами України і поваги до Конституції України;
  • проведення виховної та культурно-просвітницької роботи з іноземними студентами, ознайомлення їх із загальноприйнятими нормами поведінки, законами України, нормативно-правовими актами, що визначають правовий статус іноземних громадян в Україні, а також із Статутом, Правилами внутрішнього розпорядку в Університеті та Правилами внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках;
  • організація відпочинку іноземних студентів під час канікул, а також позаучбового часу протягом навчального року.
  • робота з національними об’єднаннями іноземних громадян.