Print

І Міжнародна науково-практична конференція «Перспективи розвитку наукових досліджень у контексті глобалізаційних змін: освіта, політика, економіка, міжкультурна комунікація»

 

Шановні колеги!

Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля запрошує Вас взяти участь у

І Міжнародній науково-практичній конференції

«Перспективи розвитку наукових досліджень у контексті глобалізаційних змін: освіта, політика, економіка,

міжкультурна комунікація»,

яка відбудеться 26 – 27травня 2017 року.

Форма участі – очна, заочна, online.

Останній термін подання матеріалів для участі: 20 квітня 2017 р. (включно).

Усі учасники забезпечуються збірником тез конференції.

На конференції передбачається робота секцій:

  1. Мовна освіта та професійна підготовка фахівців у полікультурному просторі ХХІ ст.
  2. Міжнародна економіка: діяльність підприємств, інтелектуальні технології, туризм і сфера послуг.
  3. Світовий політичний процес: проблеми та перспективи розвитку.
  4. Мова та література в контексті культури і міжкультурної комунікації.
  5. Освітні дослідження в умовах інтеграції України до світового наукового простору.

Адреса оргкомітету:

93405 м. Сєвєродонецьк, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, Інститут міжнародних відносин, вул. Донецька, 43, к. № 218.

Контактна інформація оргкомітету:

Головний координатор: к. пед. н., доцент Крсек Ольга Євгенівна

тел.  +380993428229,  e-mail: krsek@i.ua