Print

ІІ (магістерський) рівень

011 Освітні, педагогічні науки

014 Середня освіта (Українська мова і література)

014 Середня освіта (Фізика)

014 Середня освіта (Історія)

015 Професійна освіта (Комп’ютерні технології)

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

031 Релігієзнавство

032 Історія та археологія

033 Філософія

035 Філологія

041 Богослов’я

051 Економіка

052 Політологія

053 Психологія

054 Соціологія

061 Журналістика

071 Облік і оподаткування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

073 Менеджмент

075 Маркетинг

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

081 Право

101 Екологія

103 Науки про Землю

105 Прикладна фізика та наноматеріали

113 Прикладна математика

122 Комп'ютерні науки

123 Комп’ютерна інженерія

126 Інформаційні системи та технології

131 Прикладна механіка

132 Матеріалознавство

133 Галузеве машинобудування

136 Металургія

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

153 Мікро- та наносистемна техніка

161 Хімічні технології та інженерія

171 Електроніка

172 Телекомунікації та радіотехніка

182 Технології легкої промисловості

184 Гірництво

192 Будівництво та цивільна інженерія

231 Соціальна робота

232 Соціальне забезпечення

242 Туризм

273 Залізничний транспорт

274 Автомобільний транспорт

275 Транспортні технології (транспортні системи)

275 Транспортні технології (промисловий транспорт)

275 Транспортні технології (міський транспорт)

275 Транспортні технології (на залізничному транспорті)

275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

275 Транспортні технології (організація і регулювання дорожнього руху)

281 Публічне управління та адміністрування

292 Міжнародні економічні відносини