Print

27-28 квітня. II ВСЕУКРАЇНСЬКА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ ТА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ «ТЕХНІЧНІ НАУКИ В УКРАЇНІ: ПОГЛЯД У МАЙБУТНЄ»

 

Кафедра електричної інженерії Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (м. Сєвєродонецьк) при підтримці Міністерства освіти і науки України та спільно з Академією наук вищої освіти України, Національним технічним університетом України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Кременчуцьким національним університетом імені Михайла Остроградського та Державним підприємством «Луганський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» (м. Лисичанськ) проводить з 27 по 28 квітня 2017 року ІІ інтернет-конференцію студентів, аспірантів та молодих вчених «Технічні науки в Україні: погляд у майбутнє» (м. Сєвєродонецьк, пр. Центральний, 59-а, Україна).

Тематичні напрямки роботи конференції:

  1. Актуальні напрямки розвитку метрології та інформаційно-вимірювальних технологій.
  2. Електроніка та приладобудування.
  3. Інновації в електротехніці та електромеханіці.
  4. Автоматизація та інтелектуалізація проектування технічних систем.                                       
  5. Сучасні інноваційні технології в технічній освіті.

На конференцію подаються тези доповідей, які будуть опубліковані в електронному збірнику матеріалів конференції з наданням видавничого статусу.

Кращі доповіді у формі повних статей авторів будуть рекомендовані програмним комітетом до публікації в електронному науковому збірнику «Наукові вісті Далівського університету», який входить до переліку ДАК України.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Участь у конференції  – безкоштовна!

Для участі у конференції необхідно до 25 квітня 2017 року надіслати на електронну адресу in_conference@ukr.net тези доповіді, в яких обов’язково вказати: номер та назву секції, назву доповіді, ПІБ автора (авторів), електронну адресу, місце роботи/навчання, посаду (для кожного автора окремо). Тези повинні бути оформлені згідно до наведеного нижче зразка.                                                             

27 та 28 квітня 2017 року відбудеться розгляд матеріалів конференції  програмним комітетом з прийняттям рішення про подальше розміщення у збірнику матеріалів конференції та підведення підсумків інтернет-конференції.

1-10 червня 2017 року буде здійснюватися розсилка збірника матеріалів конференції на електронні адреси учасників.

Вимоги до оформлення тез доповідей: Матеріали повинні бути представлені у вигляді текстового файлу обсягом 1-3 сторінки формату А4, редактор Word версії не нижче 97, шрифт – Times New Roman, розмір –12, інтервал – 1,15, абзацний відступ – 1 см, малюнки – формат jpeg, поля – 2 см з кожного боку сторінки, формули – у редакторі Microsoft Equation.

Контактна інформація: Із запитаннями щодо організації проведення конференції та оформлення тез доповідей звертатися на електронну адресу: in_conference@ukr.net,  відп.  –  Губаревич Олег Володимирович, доцент кафедри електричної інженерії СНУ ім. В.Даля.