Print

Інтернет-конференція «Мова і світ: проблеми філології та перекладознавства»

 

У СНУ ім. В. Даля відбулася І Всеукраїнська студентська науково-практична інтернет-конференція «Мова і світ: проблеми філології та перекладознавства», організатором якої виступила кафедра германо-романської філології та перекладу навчально-наукового інституту міжнародних відносин.

За результатами роботи конференції була опублікована збірка, що складається з п’яти тематичних секцій:

  1. Актуальні питання іноземної філології;
  2. Перспективи розвитку теорії та практики перекладу в Україні та світі;
  3. Лінгвокультурні, соціокультурні та міжкультурні проблеми перекладу;
  4. Практичні питання галузевого перекладу;
  5. Зарубіжна література і порівняльне літературознавство.

До збірки увійшли тези 23 студентів-учасників конференції, написані під керівництвом досвідчених викладачів-науковців українських закладів вищої освіти.

У конференції брали участь студенти з Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (м. Київ), Луганського національного університету ім. Т. Шевченка (м. Старобільськ) та Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля (м. Сєвєродонецьк).