Print

Кафедра «Промислове і художнє литво» Далівського університету святкує День Металурга

 

День металурга, безсумнівно, можна вважати справді всенародним. Адже праця металургів – величезний внесок у створення надійного фундаменту розвитку всіх галузей народного господарства, всієї економіки України. В Україні День металурга – це професійне свято працівників металургійної та гірничодобувної промисловості. Це свято – чудовий привід згадати й подякувати всім тим, хто є вірною опорою для країни, чий професіоналізм, знання, досвід і майстерність підтримують металургійний комплекс Луганщини. Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля ще з 1957 року готує спеціалістів з ливарного виробництва для підприємств металургійної галузі і досі є єдиним у регіоні центром підготовки фахівців цього напрямку. За всю історію існування кафедри промислового і художнього литва чимало випускників стали заслуженими працівниками металургійної галузі на підприємствах області, України та за її межами.

Коли у Луганській вечірній філії Харківського політехнічного інституту (а Далівський університет розпочинає свій історичний шлях тоді, коли був філіалом) було утворено 6 кафедр, серед них була і кафедра ливарного виробництва. Завідувачем став старший викладач Степан Макаренко. Найбільшого розвитку кафедра досягає у 70-80-х роках. На цей період припадає найбільша кількість наукових досягнень. Наприкінці років на кафедрі остаточно сформувалися такі наукові напрями: «Розробка теорії сепарації відпрацьованих формувальних сумішей і створення нових конструкцій електромагнітних залізовідділювачей» та «Дослідження і розробка сплавів із спеціальними властивостями та підвищення якості та довговічності виливок», «Розробка технології вакуумно-плівочної формовки», «Комп’ютерне моделювання ливарних процесів». У 2003 році завідувачем кафедри призначений випускник Далівського університету, доктор технічних наук, професор Юрій Гутько.

Відповіддю кафедри промислового і художнього литва на перехід економіки України до ринкових відносин стало відкриття спеціалізації «Промислове і художнє литво». Вона передбачає необхідність підготовки фахівців для підприємств малого і середнього бізнесу, включаючи не тільки художнє, але й ремонтне литво для різних видів побутової техніки. Зараз навчальний процес за цією спеціалізацією ведуть доктор технічних наук, п’ять кандидатів наук та чотири старших викладача. У 2005-2006 році проведено ліцензування та акредитацію спеціальності «Ливарне виробництво чорних та кольорових металів» за рівнем бакалавр, спеціаліст та магістр. Кафедра готує випускників за напрямком «Інженерна механіка» та «Ливарне виробництво». Вважаючи на те, що на Луганщині зосереджено чимало підприємств переробної металургії, спеціалісти даного напрямку завжди користуються попитом. Роботодавці металургійних комплексів міст Лутугине, Алчевськ, машинобудівних заводів Луганська завжди із задоволенням приймають випускників Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.

Впродовж багатьох років керівництво та викладачі кафедри завзято працюють над поліпшенням умов навчання студентів. «Знання, які отримують майбутні спеціалісти цього напрямку, стають вирішальними у подальшій діяльності, – зазначає завідуючий кафедрою, доктор технічних наук, професор Юрій Гутько. – Тож співробітники кафедри промислового і художнього литва постійно підвищують кваліфікацію професорсько-викладацького складу, своєчасно забезпечують учбовий процес матеріалами та комп’ютерними програмами. Практичні навички студенти отримують в таких учбових лабораторіях, як «Визначення властивостей формувальної суміші», «Комп’ютерне моделювання ливарних процесів», «Вакуумно-плівкового формування», «Плавка і заливка алюмінієвих сплавів». Крім того, на кафедрі ведеться фундаментальна робота у сфері міжнародного співробітництва».

Активно розширюються міжнародні зв’язки кафедри. У рамках співпраці здійснюється обмін студентами і викладачами в межах міжнародних грантів з дослідження ливарної технології; проходження практики студентів Далівського університету на промислових підприємствах в містах Дессау, Вернігороде (Німеччина). Сторони приймають участь в міжнародних проектах з дослідження ливарних технологій, спільно здійснюють опонування дисертацій, що захищаються в Магдебурзькому університеті. З 2005 року підписана угода та укладено договір про міжнародну співпрацю кафедри «Промислового і художнього литва» СНУ ім. В.Даля з технічним університетом Отто-фон-Гюріке (місто Магдебург, Німеччина).

У минулому році виданий міжнародний підручник у співавторстві СНУ ім. В. Даля та Магдебурзького університету імені Отто-фон-Гюріке за ливарною технологією «Віробніцтво виливків». МОН України затвердило його видання під грифом «Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів». Міжнародний підручник «Віробніцтво виливків» отримав дипломи лауреата національного конкурсу «Литво прогрес – 2010».

Нещодавно досягнута угода між компанією «Berger Consult» (м. Штутгарт, Німеччина) і кафедрою «Промислового і художнього литва» СНУ ім. В.Даля про співпрацю в проведенні наукових досліджень електромагнітного литва, а також навчання співробітників компанії на кафедрі «Промислового і художнього литва» за фахом «Ліварне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів». Також студенти кафедри «Промислового і художнього литва» проходять переддипломну практику у компанії Arcelor Mittal, яка розташована у місті Бремен. Ведеться підготовка гранту від тієї ж компанії про створення на базі кафедри «Промислового і художнього литва» Далівського університету ливарної лабораторії металографії.

Кафедра з задоволенням приймає на навчання студентів з Німеччини. Вже одержав диплом Далівського університету за спеціальністю «Машини і технологія ливарного виробництва» Рюдигер Бер. Сьогодні професор Рюдігер Бер працює у Технічному університеті Магдебургу, де керує відділом ливарних технологій та обробки металів тиском Інституту технологій виробництва і управління якістю. До речі, Рюдігер Бер відзначений званням «Почесний доктор Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля». З часів навчання в Луганську Рюдігер Бер підтримує міцні і дружні відносини з університетом і кафедрою художнього і промислового литва. І це – не поодинокий випадок – зараз на кафедрі отримує знання студент з Німеччини. З 2009 року вперше в Європі випускники нашого університету кафедри «Промислового і художнього литва» захищають кандидатські дисертації в Магдебурзькому університеті імені Отто-фон-Гюріке.

У липні поточного року у рамках програми міжнародного співробітництва завідуючий кафедрою промислового і художнього литва Юрій Гутько взяв участь у 12-й міжнародній ливарній торговій виставці GIFA-2011. Виставка проходить раз на чотири роки, є значною в Європейському Союзі і однією з основних у світі за ливарної та суміжної тематики. «Internationale Giesserei-Fachmesse mit WFO Tehnical Forum» проходив з 28 червня до 2 липня у місті Дюссельдорф (Німеччина). «Виставка проходила за участю металургійних підприємств майже з усього світу, – висловлює свої враження завідувач кафедри Юрій Гутько. – Коли відвідуєш заходи такого масштабу, серед численної інформації народжується багато новий ідей, розширюється коло колег, міцнішають існуючі зв’язки. Участь професорсько-викладацького складу університету в різноманітних форумах та виставках позитивно відбивається на підвищенні професійної обізнаності та сприяє міжнародному науково-практичному співробітництву». Юрій Гутько провів переговори з колегами Німеччини про динаміку розвитку спільної наукової діяльності.

Серед подальших планів по співробітництву – сумісне видання наступного міжнародного підручника з комп’ютерного моделювання ливарних процесів. Зараз силами обох колективів підготовлений пакет документів на проведення спільної науково-дослідної роботи в галузі ливарного металознавства, яка рекомендована відповідними державними структурами Німеччини та України і знаходиться на стадії узгодження. Також ведеться розробка проекту гранту щодо отримання кафедрою «Промислове та художнє литво» металографічної ливарної лабораторії від компанії Arcelor Mittal.

Такі значущі кроки у розвитку кафедри, безсумнівно, вражають своєю стрімкістю. Сподіваємося, що у керівництва та професорсько-викладацького складу кафедри ніколи не заіржавіє їх цілеспрямованість, не піддасться корозії їх бажання досягати певних результатів. А із такими «стальними» викладачами кожен студент, що виявив бажання навчатися на кафедрі промислового і художнього литва, буде гідним працівником металургійної галузі.

 

Підготувала Зоя Шаповалова