Print

Кафедра психології СНУ ім. В.Даля долучилася до програми допомоги людям з посттравматичним стресом

 

Консорціум із удосконалення менеджменту освіти в Україні за підтримкою Уряду Великої Британії у місті Ужгороді апробував навчальну програму для психологів у сфері роботи з людьми, які знаходяться у стані посттравматичного розладу і не можуть вийти з цього стану самостійно. Члени колективу кафедри психології Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля під керівництвом завідуючої кафедри професора Юлії Бохонкової за результатами конкурсного відбору стали учасниками цієї програми.

Назва навчальної програми – «Механізми психологічної допомоги вимушено переселеним особам і техніки допомги людині вийти з посттравматичного стресового розладу для врегулювання конфліктних ситуацій в місцевих громадах». Ії основна мета – обмін найкращими практиками та досвідом, які представлені у різних регіонах України, отримання нових навичок застосування арт-терапії, гештальттерапії, тілесно-орієнтованої терапії тощо.

Люди, які пережили стрес і з яким вони не в змозі впоратись, часто навіть не усвідомлюють той факт, що знаходяться в стані посттравматичного синдрому. Саме в такі моменти і необхідна кваліфікована праця фахівця-психолога, який допоможе вийти з такого стану, підтримати і знайти нові сили в людині для подальшого життя в нових і незвичних умовах.

В процесі спільної діяльності кожний учасник почерпнув з досвіду інших щось нове для себе, що може бути органічно впроваджено у власну професійну діяльність. Процес впровадження цих інновацій в навчальну діяльність та соціальну роботу, яку здійснюють викладачі та студенти кафедри психології та усього СНУ ім. В. Даля – це своєрідна проектна діяльність, яка спрямована на вирішення існуючих проблем і завжди гарантує досягнення успіху.