Print

Кафедра психології СНУ ім. В.Даля відсвяткувала своє 11-річчя науково-практичною конференцією

 

Напередодні 11-річчя від дати створення кафедри психології Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля відбулася IV міжвузівська науково-практична конференція студентів, аспірантів, молодих вчених «Соціальні та психологічні детермінанти культури особистості за умов глобалізації освітнього простору».

З метою аналізу стану наукової діяльності молодих вчених та активізації їх подальшої роботи обговорення на конференції складалося з двох аспектів: «Соціально-психологічні проблеми глобалізації освітнього простору» та «Психологічна культура особистості в глобалізованому світі».

«Принципово новим явищем для освіти і науки України ХХІ сторіччя поряд з глобалізацією й демократизацією освітніх процесів є соціально-психологічні детермінанти культури особистості в освітньому просторі, – відмітив доцент кафедри психології Олександр Левченко. – Найпоширенішими стають науки, що олюднюють знання і забезпечують індивідуальний розвиток людини. І тільки та країна, яка спроможна забезпечити пріоритетний розвиток цих сфер, зможе претендувати на гідне місце у світовому співтоваристві, бути конкурентноспроможною». На кафедрі щорічно проводяться актуальні науково-практичні конференції для студентів, аспірантів і молодих вчених, за результатами яких друкується фаховий збірник «Теоретичні та прикладні проблеми психології».

Кафедра психології Далівського університету створена 3 липня 1998 року у складі філософського факультету. Завідуюча кафедрою доктор психологічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України Вікторія Третьяченко має більше 200 друкованих наукових та науково-методичних робіт. Гордістю першого випуску кафедри є Ольга Літвінова й Ольга Лосієвська, що захистили кандидатські дисертації і сьогодні працюють на кафедрі.

В інноваційній діяльності кафедри важливим напрямком є спільна робота з профільного навчання за договорами психологічної підтримки (з розробкою глобальних освітніх технологій інформаційного середовища).

Основними напрямами наукових досліджень кафедри, в яких задіяні як викладачі, так і студенти, є психологія організацій, соціально-психологічне забезпечення інноваційних технологій в навчально-виховному процесі вищої школи, психологія творчості, психологія гендерних відносин, медична психологія, психологія іміджу, віктимологія тощо.

У позааудиторний час функціонує психологічний клуб „VITA”, робота якого має прикладний характер: допомогти жінкам правильно будувати свої стосунки з чоловіками, поважати свою особистість та цінувати свою неповторність, індивідуальність та значимість, боротися за гендерну рівність, розглядаються проблеми інновацій та винаходів в практичній діяльності психолога.