Print

Кафедра систем і мереж Далівського університету відсвяткувала своє 10-річчя

 

На початку липня поточного року кафедра систем і мереж Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля відсвяткувала своє 10-річчя.

Як визначають її співпрацівники, девіз кафедри – дати фундаментальну підготовку студенту з широкого спектру напрямків обчислювальної техніки та інформаційних технологій. Це дозволить майбутньому випускнику знайти гідне місце як у сфері проектування, так і у сфері використання апаратних та програмних засобів комп’ютерної техніки.

Очолює кафедру Олександр Степанович Петров – доктор технічних наук, професор, академік міжнародної академії інформатизації. Науково-педагогічний колектив кафедри складається з 35 висококваліфікованих викладачів, серед яких 4 професори і 15 доцентів, які мають великий досвід практичної роботи з розробки та експлуатації комп`ютерних засобів, систем і мереж.

Кафедра готує бакалаврів, спеціалістів і магістрів за напрямом: «Комп`ютерна інженерія» і бакалаврів за напрямом «Безпека інформаційних та комунікаційних систем». Географія випускників різноманітна – Луганськ, Донецьк, Дніпропетровськ, Харків, Київ, а також ближнє і далеке зарубіжжя – Росія, Німеччина, Франція, Австрія, США, Канада та Нова Зеландія.

На кафедрі діє аспірантура, аспіранти якої досліджують проблеми захисту інформації та успішно захищають дисертації впродовж трьох років навчання за спеціальністю «Інформаційні системи та компоненти».

Кафедра має дві філії при міському комунальному підприємстві бюро технічної інвентаризації, при центрі інформаційних технологій і технічного забезпечення Луганської дирекції ВАТ «Укртелеком» та при школі «Нове покоління».

У 2006 році на базі Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля був створений структурний підрозділ університету – Східний регіональний навчально-науковий центр захисту інформації (СРННЦЗІ). На базі цього центру ведеться підготовка та підвищення кваліфікації фахівців для підприємств з метою забезпечення потреб Луганської, Донецької, Харківської та інших областей.

Основною метою діяльності центру є:

• забезпечення наукової підтримки робіт, які проводиться у сфері технічного захисту інформації підприємствами та організаціями Луганської, Донецької, Харківської та інших областей незалежно від їх організаційно—правових форм власності;

• участь у підготовці, перепідготовці та підвищенні кваліфікації кадрів для роботи в сфері технічного захисту інформації;

• розробка пропозицій з розвитку системи захисту інформації для всіх регіональних частин України.

У висновку відзначимо, що в теперішній час кафедра «Комп`ютерні системи і мережі» єдина в Луганській області, що готує фахівців за напрямом «Інформаційна безпека».

Підготувала: Тетяна Вауліна