Print

Керівництво СНУ ім.В.Даля взяло участь у відкритті Донецького наукового центру НАН і МОН України

 

У засіданні регіональної наради керівників вищих навчальних закладів і наукових установ Донецької та Луганської областей та відкритті Донецького наукового центру НАН і МОН України (розташований на території Донбаської державної машинобудівної академії у Краматорську.) взяли участь ректор Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля професор Ольга Поркуян та проректор з наукової роботи, доктор хімічних наук доцент Едуард Потапенко.

У заходах взяли участь заступник Міністра освіти та науки України Максим Стріха, віце-президент Національної академії наук України Сергій Пирожков, Голова ради Донецького наукового центру, ректор Донбаської державної машинобудівної академії Віктор Ковальов. Серед присутніх також – керівники вищих навчальних та наукових установ закладів регіону, керівники структурних підрозділів військово-цивільних адміністрацій.

Під час проведення регіональної наради керівників вищих навчальних закладів, наукових установ Донецької і Луганської областей «Роль науки у відродженні Донбасу» ректори ВНЗ Донецької і Луганської областей доповіли про власні наукові здобутки, що можуть принести користь регіону, зокрема його технічному і соціокультурному розвитку. За словами учасників, основними завданнями наукового центру є створення регіонального центру з трансферу технологій на підприємства Східної України з метою розвитку машинобудування і високотехнічних неметаломістких виробництв, наукового парку, який сприятиме системі комерціалізації науково-технічних розробок у ланцюжку ВНЗ – науковий парк – підприємства регіону.

Наразі перед Центром стоять завдання щодо створення матеріально-технічної бази для зміцнення потенціалу регіональної науки та участі у міжнародних програмах, а також поліпшення умов для підвищення рівня підготовки молодих фахівців для підприємств, регіональної екологічної безпеки. Першим кроком на шляху до відновлення Донецького наукового центру буде створення центрів колективного користування науковим обладнанням і спільними між вищими навчальними закладами науково-дослідними лабораторіями. На сьогодні ДНЦ поглиблює співпрацю з місцевими органами влади і представниками бізнесу та розробляє пріоритетні напрямки діяльності.

Нагадаємо, що у зв’язку з агресією Російської Федерації Донецький науковий центр був переміщений до м. Красноармійську та розташувався на території Красноармійського індустріального інституту. Для подальшого ефективного функціонування 28 грудня 2015 року на засіданні президії НАН України та колегії МОН України було прийнято рішення перевести Донецький науковий центр до м. Краматорську на територію Донбаської державної машинобудівної академії.